Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Direct regelen & Later regelen

Direct regelen

KLEDING

Er zijn een aantal zaken die u nu zult moet gaan bepalen en verzamelen. Zo is er kleding nodig om de overledene in op te baren. Dit mag gewone dagelijkse kleding zijn, een pyjama of juist een volledig uniform. U bent hierin geheel vrij. Onderkleding, schoenen en kousen mogen, maar zijn niet noodzakelijk. Indien al bekend is welke kleding gebruikt moet worden, kunt u deze meegeven aan het personeel dat het overbrengen van de overledene verzorgt. Anders brengen wij dit later zelf voor u weg.

ADRESSEN

Er zullen diverse mensen in kennis gesteld dienen te worden van het overlijden. Indien gekozen wordt voor het verzenden van een rouwkaart, zult u op korte termijn moeten beschikken over de benodigde adressen. Dit verzamelen kan soms een enorm werk blijken te zijn en gezien de snelheid waarmee het drukwerk vervaardigd en verzonden dient te worden, is het zeker aan te raden hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Ook diverse officiële instanties dienen in kennis gesteld te worden van het overlijden. Dit kan veelal middels een rouwkaart. Vergeet u dus niet deze adressen in uw lijst op te nemen.

OPBARING

De overledene zal tot de dag van de uitvaart verblijven in een rouwcentrum, tenzij u kiest voor een opbaring aan een woonadres. U zult dus op korte termijn  een beslissing moeten nemen waar de opbaring plaats dient te vinden. Wij hebben de beschikking over rouwcentrum Sorghvliet en Waldeck, Uitvaartcentrum Nootdorp en de rouwkamer in Zorgcentrum Loosduinen. Uiteraard kunnen wij u voorlichten welke van de ons beschikbare rouwcentra het best voldoet aan uw wensen. Meer over deze centra vindt u onder de rubriek 'opbaring en rouwcentra' op onze site. Wij kunnen daarnaast gebruik maken van diverse rouwcentra van collega's, maar dit is altijd op aanvraag en op basis van beschikbaarheid.  Mocht uw voorkeur uitgaan naar een opbaring aan een woonadres, dan bespreken wij graag de mogelijkheden hiertoe alsmede de voor- en nadelen van een thuisopbaring. Zeker in de warme zomermaanden kan dit namelijk wel eens tot problemen leiden.

BEGRAVEN OF CREMEREN EN WANNEER?

Tijdens het regelingsgesprek zult u de vraag voorgelegd krijgen of er een begrafenis dan wel een crematie verzorgd dient te worden en of er voorkeur is voor een locatie. Ook wordt uw voorkeur gevraagd voor een eventueel afscheidsbezoek en de dag waarop de uitvaart plaats dient te gaan vinden. Op basis van uw keuze zullen wij contact zoeken met de betreffende vestigingen om de dag en tijd voor een bezoek en de uitvaart vast te stellen en alles op elkaar af te stemmen. Deze gegevens worden samen met u vervolgens in de rouwkaart verwerkt en deze wordt veelal nog dezelfde dag gedrukt en verzonden.

FOTO OP DE KIST

Indien gewenst kunnen er in de rouwkamer tijdens een condoleancebezoek naast bloemen ook foto's van de overledene neer worden gezet. Ook als u hier geen gebruik van maakt, is het vaak wel prettig om over een foto van de overledene te kunnen beschikken.
Bij de cosmetische verzorging wordt hiervan gebruik gemaakt, bijvoorbeeld om te zien hoe de haardracht van iemand was of welke kleur make-up er gedragen werd. Het kan echter ook voorkomen dat helaas besloten moet worden de kist voortijdig te sluiten in verband met ernstige verandering van een overledene. In dit geval is het prettig als bij een reeds gepland condoleancebezoek een foto op de kist kan worden geplaatst. Het is altijd goed hier vooraf rekening mee te houden en dus een foto tot uw beschikking te hebben.

Later regelen

VERLOOP VAN DE DIENST

In de loop van de dagen voor de uitvaart zult u een draaiboekje moeten maken voor het verloop van de uitvaartplechtigheid. De ingeplande tijd in de aula van het crematorium of de begraafplaats (standaard veelal een half uur of drie kwartier) kunt u geheel naar eigen inzicht vullen. Of u deze tijd geheel vult met sprekers of juist uitsluitend muziek wilt draaien, het staat u geheel vrij. Wel is het van groot belang dat alles zich geheel binnen de gereseveerde tijd afspeelt om extra kosten en problemen door uitloop te voorkomen.


De standaardindeling van een dienst is veelal: binnenkomst met een stuk muziek, een of meerdere sprekers eventueel afgewisseld met muziek en een muziekstuk bij het verlaten van de aula. Uiteraard is het aan u om dit uit te breiden met ceremoniële handelingen zoals het aansteken van kaarsen of het leggen van zaken op de kist.

TEKST VOOR TOESPRAAK

Veelal is er iemand in de familie- of kennissenkring die spreekt tijdens de uitvaartplechtigheid. In de komende dagen zal men dus informatie moeten verzamelen en dit verwerken in een tekst. Als wij informeren naar het verloop van de dienst wordt toch ook vaak aangegeven dat men wel iets zou willen zeggen, maar dit niet durft gezien de emoties tijdens het spreken. Mocht dit bij u spelen, zorgt u dan toch voor een stukje tekst of bijvoorbeeld een gedicht en geeft u dit tijdig aan ons mee. Wij zullen dit dan tijdens de dienst uit naam van u voorlezen zodat u de plechtigheid toch een mooie invulling kunt geven.

BLOEMWERK

Wij kunnen de levering van bloemwerk inclusief naamlinten voor u verzorgen. De vormgeving van het bloemwerk alsmede de dingen die hierin verwerkt kunnen worden zijn tegenwoordig eindeloos. Onder de rubriek 'bloemwerk' op onze site vindt u een aantal voorbeelden. Het is mogelijk een afspraak te maken met de bloemist. Deze komt met voorbeeldboeken bij u thuis om uw wensen en de kosten hiervan met u te bespreken. Het is natuurlijk ook mogelijk in de winkel langs te gaan. Het aanleveren van bloemwerk kan bij de meeste uitvaartcentra dagelijks, omdat de speciale bloemendepots hiervoor permanent geopend zijn. In geval van vragen omtrent de levering kunt u, of de bloemist zelf, ook altijd even contact met Memento Mori opnemen.

MUZIEK

Zoals reeds eerder aangegeven staat het aantal te spelen muziekstukken u vrij, zolang u er maar voor zorgt dat de totale dienst binnen de gereserveerde aulatijd blijft. Bent u zelf in het bezit van de te spelen stukken, dan ontvangen wij graag de betreffende cd's van u. Heeft u de gewenste muziek zelf niet, dan kunnen wij voor u bij het crematorium of de begraafplaats kijken of deze muziek zich in hun bibliotheek bevindt. Tegenwoordig zijn de muziekinstallaties bij veel begraafplaatsen en crematoria gedigitaliseerd. Het gevolg hiervan is dat wij de muziek minimaal 1 dag van tevoren moeten aanleveren, zodat deze ingelezen kan worden. Maakt u gebruik van originele cd's dan zijn er geen problemen, maar heeft u zelf cd's gebrand dan is het heel belangrijk dat wij hierover tijdig kunnen beschikken. Wij laten de muziek dan vooraf controleren, zodat problemen bij het lezen van de bestanden niet pas tijdens de dienst naar voren komen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van live muziek. Niet overal is een piano of vleugel beschikbaar en niet overal is bijvoorbeeld ruimte voor een groot koor of een band. Stelt u ons dus tijdig in kennis van uw voornemens op dit gebied zodat wij qua uitvoerbaarheid alles goed voor u kunnen controleren.

Icoon contact

Vragen over wat geregeld moet worden na een overlijden? Wij staan u graag te woord, dus neem contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op