Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Donorschap & Terbeschikkingstelling

Donorschap

Helaas zijn er nog steeds te weinig mensen die kenbaar hebben gemaakt hun medewerking te willen verlenen aan orgaandonatie. Veelal niet eens omdat men er tegen is, maar simpelweg omdat men nooit de moeite heeft genomen zich aan te melden voor orgaandonatie. Dat is jammer, want er wachten jaarlijks duizenden mensen wiens leven gered zou kunnen worden, of een stuk aangenamer gemaakt zou kunnen worden, indien zij konden beschikken over bijvoorbeeld en nieuwe nier of een nieuw hart. Op de site www.donorvoorlichting.nl vindt u veel informatie omtrent orgaan- en weefseldonatie. U kunt hier lezen wat er allemaal bij komt kijken,  waar u aan dient te voldoen en ook hoe u zich hiervoor op kunt geven. 

 

Indien van iemand bekend is dat hij zijn organen voor donatie ter beschikking heeft gesteld, zal na diens overlijden het betreffende orgaan of de organen via een ziekenhuis uit het lichaam worden gehaald. Daarna wordt het stoffelijk overschot weer teruggegeven aan de nabestaanden waarna zij tot begraven of cremeren van hun dierbare over kunnen gaan. Het is bij orgaandonatie dus niet zo dat er geen uitvaart meer verzorgd hoeft te worden.

Terbeschikkingstelling

Het is mogelijk een lichaam ter beschikking te stellen van de medische wetenschap. In dit geval wordt, na uw overlijden, uw lichaam direct overgebracht naar de medische instelling waaraan uw lichaam ter beschikking is gesteld. Het lichaam komt in dit geval ook niet meer terug naar de nabestaanden en het verzorgen van een begrafenis of crematie is dus ook niet meer aan de orde.

Toestemming

U kunt niet zonder meer bepalen dat u uw lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap om zo de kosten van een uitvaart te besparen. U dient zich aan te melden bij een anatomisch instituut, zoals een academisch ziekenhuis/universiteit, en zij moeten uw aanvraag goedkeuren. Hiertoe is o.a. een handgeschreven verklaring van de betreffende persoon nodig. Pas als het akkoord tussen u en de instelling schriftelijk is bekrachtigd, is de terbeschikkingstelling een feit.

Enkele anatomische instituten:

 • Medische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam
 • Medische Faculteit van Nijmegen
 • Medische Faculteit van Utrecht
 • Medische Faculteit van Maastricht
 • Medische faculteit van Groningen

U kunt voor nadere informatie van de instituten, inschrijfbepalingen en eventuele beschikbaarheid de website van de Nederlandse Transplantatiestichting raadplegen.

Afscheid

U dient zich goed te realiseren dat uw naasten bij een terbeschikkingstelling direct na uw overlijden slechts een kort moment hebben om afscheid van u te nemen en dat uw lichaam daarna voorgoed weg is. Dit kan voor nabestaanden zeer confronterend en emotioneel zijn. Ook het feit dat er helemaal geen begrafenis of crematie is kan problemen geven bij het verwerken van iemands overlijden. Te overwegen valt om wel een dienst te houden ter afscheid van de overledene, bijvoorbeeld in een rouwcentrum, een aula van een begraafplaats, crematorium of een kerk. Zo vindt er toch een herdenking plaats en kunnen nabestaanden deze periode vaak beter verwerken. Wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden van een dergelijke dienst, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Icoon contact

Meer weten over donorschap of terbeschikkingstelling? Memento Mori in Den Haag staat u graag te woord, dus neem gerust contact op.

Neem contact op