Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Tarieven

Er gaan veel verhalen in het rond over de kosten van een uitvaart. Aangezien iedere uitvaart weer anders is, is het niet mogelijk op voorhand een vaste kostprijs van een uitvaart op te geven. Gemiddeld liggen de kosten van een standaard crematie tussen de € 4500,- en € 5500,- en voor een begrafenis in een algemeen graf tussen de € 5000,- en € 6000,-. (Bij een begrafenis maken wij gebruik van zes of acht dragers om een overledene naar zijn laatste rustplaats te brengen.) Afhankelijk van de door u gewenste diensten (gebruik van meerdere volgauto's, plaatsing van een advertentie, te leveren bloemwerk) en de gekozen locatie voor het laten plaatsvinden van de begrafenis of crematie kunnen de totale kosten iets naar beneden of naar boven afwijken. Daarnaast kunnen de omstandigheden rondom een overlijden wat extra kosten met zich mee brengen. Zo zullen in geval van een overlijden in een weekend door diverse instanties bijvoorbeeld weekendtoeslagen worden doorberekend. Bij overlijden in een ziekenhuis of verpleeghuis zijn aan deze instelling veelal kosten verschuldigd. Bij overlijden buiten de stad zullen er extra kosten gemaakt worden om de overledene terug te brengen naar Den Haag.

SPECIALE WENSEN VERHOGEN DE KOSTEN

Ook de inrichting van de uitvaartdienst kan van invloed zijn op de hoogte van de kosten. Indien u gebruikmaakt van de aula van de begraafplaats of het crematorium voor het houden van de afscheidsdienst, is de standaardtijd hiervoor (afhankelijk van de gekozen locatie) een half uur of drie kwartier. Is dit niet toereikend gezien de indeling van de plechtigheid of het aantal belangstellenden dat de dienst zal bijwonen, dan is verlenging mogelijk tegen betaling van een toeslag. Wanneer u voorafgaand aan de uitvaart een dienst vanuit een kerk wenst, dient u erop te rekenen dat de kosten hiervan al snel rond de € 600,- of zelfs meer kunnen zijn. Het gebruik van een condoleanceruimte aan een begraafplaats of crematorium is veelal standaard bepaald op drie kwartier. Ook hier is tegen betaling extra tijd te reserveren. Daarnaast zijn de te serveren consumpties van invloed op de totale kosten van de uitvaart. Er is op de meeste locaties een zeer uitgebreid cateringaanbod. Koffie, thee en frisdranken zijn bijna standaard aanwezig; zo ook de meeste alcoholische dranken. Op het gebied van hapjes kunnen er naast cake, een gesorteerd koekplateau of broodjes met verschillende vleeswaren ook diverse warme hapjes of soep verzorgd worden. Het aanbod en de prijzen verschillen per locatie. Een overzicht van de mogelijkheden en de kosten op de locatie van uw keuze kunnen wij vrijblijvend voor u opvragen.

KOSTENBEGROTING

Uit het voorgaande blijkt dat wij u pas een behoorlijke prijsindicatie kunnen geven indien wij op de hoogte zijn van uw wensen. Deze kostenbegroting kunt u tevens laten maken om te bepalen of u op dit moment wel voldoende verzekerd bent om in geval van uw overlijden al uw wensen ten uitvoer te laten brengen zonder uw nabestaanden met een rekening te confronteren.

IS UW POLIS TOEREIKEND?

Wij kunnen uw lopende polissen met u doornemen, eventuele winstbedragen voor u opvragen en aan de hand van uw wensenpakket bepalen of de verzekerde som van uw lopende voorziening voldoende is en of u een eventueel tekort wilt afdekken door middel van een extra verzekering of dat u hiervoor zelf geld reserveert. Indien u de voorkeur geeft aan het sluiten van een verzekering, dan kunnen wij voor u diverse verzekeringsmogelijkheden naast elkaar leggen.

Inmiddels zijn er door diverse instanties ook hulpmiddelen vervaardigd om zelf aan de hand van uw wensen een inschatting van de kosten te maken. U treft hierbij een exemplaar van de uitvaartmeter aan. Wij maken u er wel op attent dat de kostprijzen die in de meter genoemd worden gebaseerd zijn op gemiddelde prijzen in de regio en dat hier dus nog een afwijking in kan optreden.

Uitvaartmeter

Budget-uitvaart

De laatste jaren ziet Memento Mori een stijging in de vraag naar Budget Uitvaarten. Veelal is dit vanwege financiële redenen, maar soms ook omdat er echt minimale uitvaartwensen zijn. Onze dienstverlening is niet gebaseerd op budgetverzorging. Wij staan graag volledig ter beschikking wanneer een uitvaart aan ons wordt toevertrouwd en kleden onze zorg en dienstverlening niet graag uit. Toch hebben we ook oog voor de problemen waar de bovenstaande groep mee geconfronteerd wordt en hebben gemeend met hen mee te moeten denken. Naar aanleiding hiervan hebben we een tweetal budget-uitvaartdiensten aan kunnen bieden.

 

BUDGET-UITVAARTPAKKET 1
Omhels de verzorging van een uitvaart waarbij helemaal niets gewenst is, dus een uitvaart zonder dat er een afscheid of een dienst is waarbij nabestaanden aanwezig kunnen zijn. 

 

BUDGET-UITVAARTPAKKET 2
Omhels de verzorging van een uitvaart met een zeer geringe groep nabestaanden, waarbij er een klein afscheid gehouden kan worden aan het rouwcentrum waarna de overledene zonder familie naar de begraafplaats of het crematorium wordt overgebracht.

 

Ook al zijn de financiële middelen beperkt, wij denken graag met u mee om met het beschikbare bedrag toch zo goed mogelijk aan de wensen of ideeën rondom de verzorging van een uitvaart gehoor te geven. In goed overleg met elkaar en het beperken van handelingen is het zo vaak toch mogelijk een waardig afscheid voor uw dierbare te verzorgen. Schroom dus niet als u zich in een dergelijke positie bevindt om contact met Memento Mori Uitvaartzorg op te nemen. In een vrijblijvend gesprek worden alle mogelijkheden rustig met u doorgenomen en kunt u aan de hand daarvan een beslissing nemen.

Icoon contact

Vragen over de kosten van een uitvaart? Neem contact op met Memento Mori in Den Haag om de mogelijkheden voor uw budget te bespreken.

Neem contact op