Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Uitvaartlocaties

Een overlijden brengt een enorme hoeveelheid geregel met zich mee. Ik korte tijd dienen er veel keuzes gemaakt te worden. Hoe gaat de uitvaart eruit zien? Waar verblijft de overledene tussen het moment van overlijden en de daadwerkelijke uitvaart? Van welke uitvaartlocaties wilt u hierbij gebruik gaan maken, of zijn de wensen beperkt en wordt er veel vanuit het woonhuis geregeld? Kortweg kunt u te maken krijgen met de onderstaande opties in uitvaartlocaties :

Keuze van een Uitvaartcentrum

Indien de opbaring/ koeling van uw dierbare niet aan een woonhuis plaats moet vinden, maar in een uitvaartcentrum of rouwkamer. Op deze locatie kan een condoleance geregeld worden in intieme sfeer voor uitsluitend de naaste familie, maar ook voor een grote groep belangstellenden. Het is belangrijk dat uw locatiekeuze goed aansluit bij uw afscheidswensen. Veelal is bij een uitvaartcentrum ook een koffiekamer met ruime cateringmogelijkheden beschikbaar. Op de dag van de uitvaart kan de familie zich verzamelen bij het uitvaartcentrum en in staatsie met een rouwauto en eventuele volgauto’s naar de begraafplaats of het crematorium vertrekken.

Uitvaartcentrums

Keuze van begraafplaats

Is het de bedoeling dat er voor uw naaste een begrafenis geregeld wordt dan dient er een keuze gemaakt te worden op welke begraafplaats dit plaats zal gaan vinden. Is er een familiegraf beschikbaar of zijn er al meerdere familieleden begraven dan staat de keuze veelal wel vast. Maar is dit niet het geval dan zijn er een behoorlijk aantal begraafplaatsen in Den Haag beschikbaar om uw keuze uit te maken. Iedere begraafplaats heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Wilt u een nieuw eigendomsgraf aankopen? Hoeveel aanwezigen verwacht u? Wilt u muziek met foto’s afspelen tijdens de dienst? Is er een opname of een livestream gewenst van de dienst? Wilt u de opbaring en de uitvaart liefst op dezelfde locatie gecombineerd hebben? Allemaal vragen die meewegen in het maken van een goede keuze. Memento Mori is goed op de hoogte met de faciliteiten op de diverse begraafplaatsen en helpt u graag te bepalen welke locatie het best aansluit bij de uitvaartwensen. Op deze site treft u een overzicht van de begraafplaatsen aan.
Klikknop : voor keuze van begraafplaats

Begraafplaatsen

Keuze van Crematorium

Is er de wens dat u een crematie voor uw naaste laat verzorgen dan dient zich de keuze aan van welk crematorium u hierbij gebruik wilt gaan maken. Zijn er al eerder familieleden gecremeerd dan wordt vaak voor hetzelfde crematorium gekozen. Maar dit is natuurlijk niet perse verplicht. In Den Haag zelf zijn er op dit moment drie crematoria beschikbaar, maar in de regio kunt u nog kiezen uit enkele andere crematoria. Ook hier geldt dat het belangrijk is te bepalen wat de wensen zijn voor de afscheidsplechtigheid en op basis hiervan te kijken welke locatie het beste invulling kan geven aan deze wensen. Hierbij spelen zaken een rol als het aantal van de te verwachten aanwezigen, de wens om muziek en foto’s af te kunnen spelen tijdens de dienst met een eventuele livestream en de grootte van de beschikbare condoleanceruimte na afloop. Bent u met een zeer klein gezelschap dan zijn er crematoria die hiervoor een soort huiskamer beschikbaar hebben waardoor u echt om de kist kunt zitten met uw familie. Memento Mori is goed bekend met de diverse locaties. Op basis van uw wensen en het aantal aanwezigen kunnen wij u advies geven over de meest passende locatie. Informatie over de diverse locaties vindt u ook hier op onze site.

Crematoriums

Keuze van natuurbegraafplaats

Tegenwoordig houdt men steeds vaker rekening met de impact die een uitvaart heeft op de natuur. Mensen wensen steeds vaker hun voetafdruk op aarde te beperken. Hierin past de keuze van een begrafenis op een natuurbegraafplaats. Een plek midden in de natuur waar iemand voor eeuwig zijn laatste rustplaats vindt. Hierbij is het verplicht gebruik te maken van materialen die door de natuur volledig afbreekbaar zijn. De mogelijkheid om bijvoorbeeld gebruik te maken van een kist vervaardigd uit de schimmel van paddenstoelen ( loopkist ) met een binnenbed van mos sluit hier helemaal bij aan. In Zuid Holland is de keuze voor een natuurbegraafplaats nog beperkt, maar er zijn er diverse opties over heel Nederland verspreid. De faciliteiten op de natuurbegraafplaatsen verschillen per locatie.

Natuurbegraafplaatsen
Icoon contact

Meer weten over een van de uitvaartcentra? Neem gerust contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op