Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Depositofonds voor onverzekerbare personen

WAAROM EEN DEPOSITO?

Een uitvaartverzekering kan helaas niet door iedereen afgesloten worden. Hebt u qua leeftijd inmiddels de verzekeringsgrens bereikt (afhankelijk van de gekozen verzekeraar veelal tussen de 70 en 75 jaar) dan kan er geen premiebetalende verzekering meer gesloten worden. Ook de gezondheid van iemand kan een aanvraag in de weg staan. Hebt u op dit moment helemaal geen uitvaartverzekering of slechts een beperkte dekking en hoort u tot een van de bovenstaande groepen, dan biedt een verzekering geen uitkomst meer. Voor de naasten van deze personen is hierbij de kans groot dat zij met financiële problemen achterblijven als de betreffende persoon ook geen of beperkte eigen middelen heeft.

In deze gevallen biedt het openen van een deposito in ons depositofonds via de Stichting Derdengelden Memento Mori uitkomst. Dit depositofonds is speciaal opgericht om gelden van mensen te beheren met het doel de uitvaartkosten af te dekken in geval van hun overlijden. De stichting heeft een eigen entiteit en de gekoppelde bankrekening staat geheel los van onze uitvaartverzorging. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat het door u gestorte bedrag op uw persoonlijke deposito altijd geheel buiten het ondernemersvermogen van Memento Mori zelf blijft en beschikbaar blijft voor het afdekking van uw uitvaartkosten.

HOOGTE VAN DEPOSITO

Een deposito is een soort spaarrekening waarop geld gestort kan worden ter afdekking van de uitvaartkosten op termijn. Samen met u brengen we allereerst uw  uitvaartwensen in kaart en leggen deze vast. Zijn er al polissen bij verzekeraars of andere uitvaartvoorzieningen dan houden we hier rekening mee. Vervolgens bepalen we met u welk bedrag ter aanvulling middels de deposito nodig is om kosten van de uitvaartwensen volledig af te dekken.  Dit ontbrekende bedrag kan vervolgens in één keer op de deposito gestort worden. Is dit financieel niet mogelijk, dan zijn enkele termijnbetalingen of een periodieke betaling ook mogelijk. Eenmaal gestort op een depositorekening dan komt dit geld uitsluitend nog vrij bij overlijden. Het kan tussentijds niet (deels) opgenomen worden. Een tegoed kan voor 1 persoon, maar tevens voor een echtpaar of samen met een kind aangehouden worden. Jaarlijks ontvangt u van ons een opgaaf van het tegoed op de deposito. Zo houdt u zicht op het inmiddels aanwezige bedrag en is eenvoudig te bepalen of er nog extra aanvulling gewenst is of dat er een betaalpauze ingelast kan worden.

KOPPELING AAN UITVAARTWENSEN

Tijdens ons gesprek leggen wij, zoals aangegeven, samen met u uw wensen op uitvaartgebied vast. Inzage in de wensen is noodzakelijk voor een goede afstemming van uw voorziening maar heeft nog een extra waarde. Er ligt bij ons namelijk direct een draaiboek klaar voor het geval u komt te overlijden. Aan de hand daarvan kunnen de wensen met uw naasten worden doorgenomen en de afspraken omtrent de uitvaart gemaakt worden. U neemt uw nabestaanden hiermee dus een grote zorg uit handen en voor uzelf is het een prettige gedachte dat u zich hier geen zorgen meer over hoeft te maken. Zowel uw wensen als de financiële afwikkeling zijn dan in een keer geregeld. Naar de toekomst toe kan de hoogte van uw deposito op basis van de achterliggende wensen ook beter worden gecontroleerd.

DEPOSITO OPENEN

Wilt u een deposito via onze uitvaartverzorging opnemen, dan verzoeken wij u het formulier aanvraag deelname uitvaartdeposito in te vullen, liefst samen met een wensenformulier, zodat wij direct over alle noodzakelijke informatie beschikken. Op grond van de formulieren nemen wij dan contact met u op voor het openen van de deposito, het bepalen van de hoogte van het op te bouwen tegoed en het opstarten van de betaling. Omdat er aan een deposito geen verzekeringsvorm gekoppeld zit,  bent u hiervoor geen afsluitkosten verschuldigd.

Deelnameformulier Stichting Derdengelden
Icoon contact

Meer weten over deposito's? Neem vrijblijvend contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op