Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Begraven

Wanneer de keus valt op het laten verzorgen van een begrafenis, dient zich direct een tweede vraag aan. Kiest u voor een algemeen graf of een eigendomsgraf? De verschillen tussen deze twee opties zijn groot, zowel in mogelijkheden als in prijs.

 

Bij een algemeen graf worden, afhankelijk van de bepalingen van de begraafplaats, drie of vier personen in één grafruimte begraven. Dit betreft dus vier vreemde personen. De grafrust is overwegend 10 jaar en er mag op het graf uitsluitend een kleine gedenktegel geplaatst worden. Er valt op de bijzetting geen enkele invloed uit te oefenen. Na deze 10 jaar wordt het graf geschud en vervalt het. Het is mogelijk de eventuele resten te laten herbegraven, maar dat brengt dan ook aanzienlijke kosten met zich mee.

Indien daarentegen gekozen wordt voor een eigendomsgraf, kunnen hierin, afhankelijk van de capaciteit, drie tot vier overledenen in het graf bijgezet worden en is er tevens mogelijkheid tot het bijzetten van asbussen. Het aanbod van graven verschilt per begraafplaats. Bij een eigendomsgraf wordt door de eigenaar van het graf bepaald wie erin mogen worden bijgezet. Deze eigenaar is echter ook verantwoordelijk voor het betalen van de jaarlijkse onderhoudskosten van het graf. Dit onderhoud kan desgewenst voor meerdere jaren tegelijk worden afgekocht. Tevens dient er binnen een jaar gezorgd te worden voor een grafbedekking. Dit mag in de vorm van steenwerk , beplanting of een combinatie van deze twee.

U bent vrij in uw keuze van begraafplaats. Wij kunnen in de gehele regio de uitvaart voor u verzorgen. Daar zowel de faciliteiten op de begraafplaatsen, het aanbod van graven alsmede de aankoop- en onderhoudskosten erg uiteen lopen, is het raadzaam hierin een weloverwogen keuze te maken. Wij kunnen u op dit gebied vrijblijvend van informatie voorzien. U kunt echter ook van veel begraafplaatsen de mogelijkheden, voorwaarden en tarieven nalezen op het internet.

Enkele begraafplaatsen in de regio zijn:

Icoon contact

Een begrafenis bespreken? Neem gerust contact op met Memento Mori in Den Haag. Wij staan u graag te woord.

Neem contact op