Goed om te weten:

 • Beheer deposito via Stichting Derdengelden

 • Eenmalige storting of termijnbetaling mogelijk

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

 • Deblokkering uitsluitend na overlijden

 • Koppeling Deposito aan uitvaartwensen

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Depositofonds voor onverzekerde personen

WAAROM EEN DEPOSITO?

EENMALIGE BETALING

Voor mensen die helemaal niet in het bezit zijn van een uitvaartverzekering of slechts een beperkte dekking hebben en dit door leeftijd of ziekte ook niet meer kunnen realiseren, biedt deze rekening een mogelijkheid op een afgeschermde manier geld apart te zetten. Dit kan uiteraard geschieden middels een storting in een keer. Samen met u begroten wij de verwachtte kosten van uw uitvaart op basis van uw wensen. Wij nemen met u door welke voorzieningen er al zijn, bijvoorbeeld op basis van aanwezige uitvaartverzekeringen, en welk bedrag u tekort komt. Dit bedrag kan vervolgens in één betaling worden gestort.

DEELBETALINGEN

Mocht de betaling van een bedrag ineens een probleem zijn dan bestaat ook de mogelijkheid in een aantal deelbetalingen dit tekort bij elkaar te brengen of er zelfs een maandelijkse automatische storting van te maken. Deze deelbetalingen worden door ons bijgehouden en u krijgt jaarlijks een overzicht van uw deposito toegezonden. Net als bij de storting in een keer staat het geld afgeschermd en uitsluitend gereserveerd voor betaling van uw uitvaartkosten.

VASTLEGGEN VAN WENSEN

Tijdens ons gesprek leggen wij samen met u tevens uw wensen op het gebied van uw uitvaart vast, zodat er in geval van uw overlijden voor de nabestaanden een draaiboek klaar ligt. Aan de hand daarvan kunnen dan eenvoudig de noodzakelijke afspraken gemaakt worden. Uw nabestaanden neemt dit een grote zorg uit handen en voor uzelf is het een prettige gedachte dat u zich hierover geen zorgen meer hoeft te maken. Zowel uw wensen als de financiële afwikkeling zijn dan in een keer geregeld. Het bekend zijn met uw wensen biedt ons tevens de mogelijkheid naar de toekomst toe de door u aangehouden depositovoorziening op peil te houden.

VOORWAARDEN

Uiteraard beschikt de Stichting Derdengelden over voorwaarden die zijn vastgelegd in een reglement. Wilt u nadere informatie over ons depositofonds of wilt u een exemplaar van het reglement ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst wanneer u uw wensen wilt bespreken en uw huidige voorzieningen door wilt nemen om te bepalen of een deposito via onze stichting uitkomst voor u kan bieden. U kunt een afspraak maken via de mail maar telefonisch staan wij u ook graag te woord.

Icoon contact

Meer weten over het depositofonds? Memento Mori staat u graag te woord, dus neem gerust contact op.

Neem contact op