Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Grafmonumentenverzekering

Helaas is er tegenwoordig niet veel respect meer voor de gevoelens en bezittingen van andere mensen.  Zelfs grafmonumenten op begraafplaatsen ontkomen niet aan vandalisme. Steeds vaker horen we in de media dat grafmonumenten zijn vernield of beklad. Dit raakt de nabestaanden niet alleen emotioneel enorm, maar men lijdt hierdoor vaak ook financieel een enorme schade.

Grafmonumenten en urnen kunnen verzekerd worden tegen van buiten komende onheilen, zoals vandalisme, storm, diefstal, een aanrijding door een onderhoudswagen van de begraafplaats of een verkeerde reiniging.

WAT IS VERZEKERBAAR?

Tegenwoordig is er een grote verscheidenheid in materialen en vormen van grafbedekking en sierurnen waarbij de waarde ook enorm kan oplopen. Een verzekering is dus meer dan eens de overweging waard.
Voor een verzekering komen in aanmerking: (onbeschadigde) monumenten en urnen van maximaal vijf jaar oud. Ook is het mogelijk extra aangebrachte accessoires, zoals beeldjes, bloemenvazen of fotolijstjes, mee te verzekeren.

WAARDEBEPALING EN PREMIE

De verzekerde som wordt bij een nieuw grafmonument bepaald op basis van de aanschafwaarde inclusief plaatsingskosten en btw.  Vergeet u niet hierbij de bedragen van eventuele extra accessoires op te tellen. Bij het sluiten van de verzekering mag het monument niet ouder zijn dan vijf jaar.
Als het een bestaand monument betreft, moet u, als verzekerd bedrag, de nieuwwaarde van het monument inclusief plaatsingskosten en btw aanhouden.  De premie is over een periode van 10 jaar in één keer verschuldigd en het is niet mogelijk de verzekering na deze periode te verlengen. Voor het opstellen van een verzekeringsofferte kunt contact opnemen met ons kantoor of het onderstaande aanvraagformulier ingevuld aan ons toezenden. 

VERGOEDING BIJ SCHADE 

In geval van schade worden de kosten van het herstel vergoed tot maximaal de verzekerde waarde in de polis. Mocht blijken dat door prijsstijgingen de verzekerde som inmiddels te laag is, dan wordt de verzekerde som verhoogd met maximaal 25% om onderverzekering te voorkomen. Als herstel van het monument niet meer mogelijk blijkt te zijn en u een nieuw monument laat plaatsen, dan krijgt u de oorspronkelijke nieuwwaarde vergoed.

LET OP:

U krijgt de schade alleen uitgekeerd als u het monument daadwerkelijk laat herstellen of vervangen door een nieuw monument. Het is dus niet mogelijk de uitkering voor andere zaken aan te wenden.

 

Wilt u een grafmonumentenverzekering afsluiten, dan moeten wij  beschikken over een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Na ontvangst hiervan zetten wij de aanvraag bij de verzekeringsmaatschappij in gang en volgt na acceptatie een polisblad. Dit krijgt u dan ter bevestiging van de dekking van ons toegezonden.

 

Download hier ons aanvraagformulier voor een grafmonumentenverzekering:

Icoon contact

Meer weten over grafmonumentenverzekeringen? Neem nu contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op