Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Grafbedekking

ALGEMEEN GRAF

Bij een begrafenis in een algemeen graf is er geen plicht tot het plaatsen van grafbedekking in de vorm van beplanting of een grafmonument. Het graf wordt gehuurd voor een periode van veelal 10 jaar en zal daarna automatisch komen te vervallen. De keuze om tot bedekking over te gaan staat iemand dus vrij, maar let u hierbij wel op de regelgeving van de betreffende begraafplaats. Wordt tot plaatsing van een liggende naamsteen overgegaan, dan dient u er rekening mee te houden dat de afmetingen van een dergelijke naamsteen veelal aan maximale maten gebonden zijn. Veelal is dit 50 x 40 x 4 cm. Dit kan echter per begraafplaats verschillen. De beperking van deze afmeting komt voort uit het feit dat er in een algemeen graf veelal drie of vier vreemde personen boven elkaar in één grafruimte liggen. Voor iedere persoon dient er ruimte op het graf te zijn om een naamtegel te plaatsen.


Het is dan ook verstandig  voordat u overgaat tot het aankopen van een grafbedekking na te gaan wat de regelgeving van de betreffende begraafplaats hieromtrent is. Ook is veelal een vergunning nodig van de begraafplaats om een monument te mogen plaatsen. Een vergunning kan bij de administratie van de betreffende begraafplaats worden aangevraagd.

EIGENDOMSGRAF

Indien er sprake is van een begrafenis in een eigendomsgraf, is de rechthebbende verplicht uiterlijk binnen 1 jaar nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden over te gaan tot bedekking van het graf. Het staat de rechthebbende echter vrij of gekozen wordt voor een grafmonument, voor beplanting of voor een combinatie van deze twee. Ook voor eigendomsgraven gelden veelal wel restricties voor de afmeting van een grafmonument. Ook hierbij geldt dus dat het verstandig is eerst goed de regelgeving van de betreffende begraafplaats te raadplegen alvorens te besluiten tot aanschaf van een monument.


Wij raden u aan de eerste maanden na de uitvaart nog niet tot plaatsing van een monument over te gaan. De grond is vaak nog erg los en zakt nog weg waardoor de kans bestaat dat een net geplaatst monument verzakt en kan omvallen met de kans dat het beschadigd raakt of zelfs breekt. Uiteraard zijn de eerste maanden wel goed te gebruiken om u te oriënteren op de mogelijkheden.

ONDERHOUDSKOSTEN

De rechthebbende van het eigendomsgraf is tevens jaarlijks verplicht onderhoudskosten te betalen aan de begraafplaats. Dit is niet uitsluitend voor het onderhouden van de grafruimte maar ook voor het algehele onderhoud van de begraafplaats. De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van het soort grafbedekking. Bij veel begraafplaatsen kan gekozen worden voor afkoop van dit onderhoud voor meerdere jaren. 

MATERIALEN EN MODELLEN

In de uitvaartwereld is de laatste vijftien jaar enorm veel veranderd. Het moderne computertijdperk heeft ook zijn invloed gehad op de industrie van de grafmonumenten. Naast de verschillende steensoorten deden heel andere materialen hun intrede in deze wereld. Er kwamen beelden en kunstvoorwerpen van brons, staal en glas. De vormen bleken onuitputtelijk en doordat steeds meer mensen thuis gewend raakten aan het werken met een computer, kwam er een grote vrijheid in ontwerpen en afbeeldingen. Tegenwoordig kunnen eigen foto's gebruikt worden om bijvoorbeeld in glas te graveren. Er kan gewerkt worden met allerhande kleuren, kortom er zijn duizend en een mogelijkheden. Om u een idee te geven van de mogelijkheden vindt u hier wat voorbeelden, maar het is zeker aan te raden u verder te oriënteren bij de steenhouwer.

GRAFMONUMENTENVERZEKERING

Helaas leven we in een samenleving waarin niet alleen het respect voor elkaar, het respect voor het bezit van iemand anders maar zelfs ook het respect voor iemands laatste rustplaats ver te zoeken is. Steeds vaker horen we over vernielingen op begraafplaatsen of het bekladden van grafmonumenten. Dit heeft vaak niet alleen grote emotionele maar ook grote financiële gevolgen voor de nabestaanden. Via ons assurantiekantoor kunnen wij een grafmonumentenverzekering aanbieden. Deze verzekering dekt schade aan het grafmonument als gevolg van bijvoorbeeld vandalisme, storm, diefstal van het monument, verkeerde reiniging e.d. De premie voor deze verzekering wordt bepaald op basis van de hoogte van de aanschafwaarde. De duur van de dekking bedraagt 10 jaar. Neemt u voor een offerte en de voorwaarden van de verzekering contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op deze site.

Download hier ons aanvraagformulier voor een grafmonumentenverzekering:

Aanvraagformulier grafmonumentenverzekering
Icoon contact

De mogelijkheden voor grafbedekking bespreken? Neem gerust contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op