Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Testament

Middels een testament wordt de verdeling van een nalatenschap geregeld. In een testament kunt u personen aangeven aan wie u uw nalatenschap wilt toewijzen; u kunt specifieke bezittingen aan iemand nalaten en zelfs  wensen omtrent de verzorging van uw uitvaart vastleggen. U dient voor het opstellen van een testament altijd naar een notaris te gaan en dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Voordat u dus naar een notaris gaat om uw nalatenschap vast te laten leggen, raden wij u aan uw wensen op dit gebied goed te overdenken en eventuele vragen voor te bereiden, zodat u alles met de notaris door kunt nemen. Voor wijzigingen die u achteraf aan wilt laten brengen betaalt u opnieuw kosten. Een goede voorbereiding kan u dus veel geld besparen.

WETTELIJKE ERFVERDELING

Indien na een overlijden blijkt dat er geen testament aanwezig is, worden wat betreft de toewijzing van de nalatenschap de wettelijke erfregels gevolgd. De wet bepaalt dat de erfenis toekomt aan:

 • Als eerste groep: de echtgeno(o)t(e) en kinderen 
 • Zijn die er niet dan als tweede groep: ouders, broers en zusters
 • Zijn die er ook niet dan als derde groep: grootouders
 • Als ook die ontbreken als vierde groep: overgrootouders

Voldoet deze wettelijke regel aan uw wensen, dan is er niets aan de hand en is het maken van een testament niet noodzakelijk. Echter, wilt u juist iets nalaten aan een persoon die niet in deze opsomming voorkomt of juist iemand in deze opsomming uitsluiten, dan is de gang naar de notaris onvermijdelijk om uw doel te verwezenlijken. Laat u het op zijn beloop en regelt u niets, dan wordt gewoon de wettelijke regeling gevolgd na uw overlijden, ook al heeft u bijvoorbeeld mondeling aangegeven dit anders te willen.

UITVAARTWENSEN IN TESTAMENT 

Het is mogelijk ook uw wensen met betrekking tot de verzorging van uw uitvaart vast te leggen in uw testament. Op zich is dit prima. Toch willen wij u het advies geven dit ook middels een wilsbeschikking of een codicil te doen. Een testament kan uitsluitend geopend worden nadat iemand is overleden. De gang naar de notaris en het openen van een testament kan pas geschieden als de aangifte van overlijden verzorgd is bij de burgerlijke stand en een bewijs van overlijden is afgegeven. Het regelen van de uitvaart zelf gebeurt echter veelal in een voorliggend stadium. Als de nabestaanden dus zelf niet over een afschrift van het testament beschikken en men afhankelijk is van opening middels een notaris, komen uw wensen omtrent de uitvaartverzorging veel te laat op tafel. Een wilsbeschikking of codicil dat u bijvoorbeeld bij de polis van uw uitvaartverzekering bewaart is direct voor handen en kan dienen als een draaiboek bij het regelen van de begrafenis of crematie.

CODICIL

Zowel het testament als het codicil zijn documenten waarmee men zaken kan regelen omtrent een nalatenschap. Toch zijn er wel enkele, niet onbelangrijke, verschillen. Een testament wordt altijd opgesteld door een notaris, terwijl een codicil een handgeschreven document is dat door de erflater wordt opgesteld. Een notaris hoeft hier dus niet aan te pas te komen. Een groot voordeel van het codicil is hierdoor dat men wijzigingen gewoon zelf kan doorvoeren door een nieuw codicil te schrijven. Vergeet u niet een codicil te dateren. Zo is altijd goed duidelijk wat het laatste exemplaar is en wat dus beschouwd moet worden als uw laatste wens. Een ander belangrijk verschil schuilt in het feit dat men in een testament alles kan regelen terwijl het codicil een beperking kent. Zaken omtrent uw uitvaart en het nalaten van goederen (legaten) kunnen gewoon middels het codicil worden vastgelegd, terwijl de verdeling van onroerend goed en geldelijke middelen uitsluitend middels een testament nagelaten mogen worden.

IS ER EEN TESTAMENT?

Indien het bij nabestaanden niet bekend is of iemand een testament heeft laten opstellen, kan dit bij het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag nagevraagd worden. Tevens kan men daar zien bij welke notaris het testament in bewaring is. Het CTR geeft echter geen informatie omtrent de inhoud van een testament. Dit kan uitsluitend verkregen worden door opening ervan via een notaris. Een aanvraag tot controle van het testamentenregister dienst schriftelijk te geschieden met overleg van een bewijs van overlijden van de betreffende persoon. U kunt dus nooit voortijdig informeren naar de aanwezigheid en de inhoud van een testament.  

Icoon contact

Vragen over het opstellen of inzien van een testament? Neem contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op