Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Kennisgeving & Pastorale Partner

Kennisgeving

KENNISGEVING MIDDELS ROUWKAART

Tijdens het regelen van de begrafenis of crematie komt ook aan de orde hoe u de kennisgeving van het overlijden aan familie en vrienden wilt laten plaatsvinden. Veelal gebeurt dit middels een rouwkaart waarin tijden van het bezoek en de uitvaartdienst worden gemeld. Memento Mori werkt samen met een drukker die beschikt over een groot aantal standaard rouwkaarten. Het is echter door het digitale tijdperk tegenwoordig ook goed mogelijk om zelf een eigen ontwerp met afwijkend formaat of gebruik van bijvoorbeeld een foto te maken.

 

Op de kaart is uiteraard een tekst nodig en natuurlijk kan Memento Mori u ook hierbij behulpzaam zijn. Onder de rubriek 'wensen' op deze site staat een speciaal blok over rouwkaarten. Daar vindt u diverse voorbeelden van kaarten en een document met een aantal voorbeelden voor teksten. U kunt hieruit een tekst kiezen maar ook aan de hand van een aantal stukjes zelf een geheel eigen tekst samenstellen. Staat er niets passends bij, neemt u dan contact met ons op, want de getoonde teksten zijn slechts een greep uit de ruime databank.

 

Na het vervaardigen van de kaart halen wij het rouwdrukwerk voor u op bij de drukker en brengen het bij u thuis waarna wij de geschreven enveloppen insteken en meenemen om ze voor u bij de post af te geven. Alles, ook de postzegels en de verzendset voor de verzending, worden voor u geregeld en u heeft hier dus geen omkijken meer naar.

 

KENNISGEVING MIDDELS ADVERTENTIE

Mocht u van veel mensen niet over een adres beschikken, bijvoorbeeld als u niet goed bekend bent met de vriendenkring van de overledene of door een lidmaatschap van verenigingen, dan kan een advertentie in een dagblad uitkomst bieden. Bedenkt u wel dat dergelijke advertenties best kostbaar kunnen zijn. Prijzen worden bepaald op basis van het aantal millimeters dat de advertentie groot is en de gewenst regio's waarin de advertentie leesbaar dient te zijn.

Pastorale partner

In snel tempo neemt in Nederland het aantal kerkgangers af en als direct gevolg hiervan zijn veel kerkgenootschappen niet langer in staat te blijven bestaan. Gebouwen worden gesloten en gemeenschappen noodgedwongen samengevoegd. Waar bij leven het contact met kerken echter veelal verdwijnt, blijkt bij overlijden de behoefte aan contact juist weer te ontstaan.

PASTORALE PARTNER ALS VOORGANGER

Indien in geval van overlijden door nabestaanden contact wordt gezocht met een kerk voor het verzorgen van een dienst, blijkt dit echter maar al te vaak moeilijk te realiseren. Niet in de laatste plaats omdat de kerk waar men vroeger kwam veelal helemaal niet meer bestaat. De kerken die nog over zijn en waar men zich dan vaak toe richt willen echter meestal maar mondjesmaat medewerking verlenen. De voorganger kent de overledene en diens familie niet en men ziet het ontbreken van deze persoonlijke betrokkenheid als een probleem bij het vormgeven van een uitvaartdienst.

Juist in dit soort situaties biedt “De Pastorale Partner“ uitkomst. Maurice van der Put is een zelfstandig pastoor. Hij biedt vanuit zijn geloof mensen de ondersteuning die in dit soort moeilijke dagen vaak zo nodig is. Hij komt bij u langs, maakt kennis met de familie, leert aan de hand van uw verhalen de overledene kennen en maakt samen met u een persoonlijke afscheidsdienst. Het feit of u of de overledene nog steeds de kerk bezocht is hierin voor hem niet de belangrijkste issue; het gaat erom dat u gelooft, ook al doet u dat op uw eigen manier. De Pastorale Partner kan gedurende de gehele uitvaartdienst optreden als begeleider en spreker, maar er is indien u dit wenst ook voor u als familie voldoende ruimte om hier deel aan te nemen.   

PASTORALE PARTNER BIEDT NAZORG EN ONDERSTEUNING

U kunt bij de Pastorale Partner echter niet uitsluitend terecht voor het verzorgen van een uitvaartdienst. Hij biedt bijvoorbeeld ook ondersteuning en geestelijke begeleiding naar aanleiding van een overlijden van een van uw naasten. Hij helpt bij het verwerken van het verlies, kan uw gesprekspartner zijn in de vragen waarmee men na een overlijden vaak achter blijft en in de zin om verder te gaan. In de sombere dagen na een overlijden blijkt dat voor veel mensen de terugkeer naar het geloof steun en troost biedt en is vaak de wens aanwezig hierover met iemand te kunnen spreken. Dit luisterend oor vindt u bij de Pastorale Partner.

CONTACT MET DE PASTORALE PARTNER

Er wordt inmiddels al zo vaak een beroep op hem gedaan dat hij hulp heeft gekregen van twee extra medewerkers die eveneens deze begeleiding kunnen bieden. Wilt u kennis met hun maken? Kijkt u dan op de site van De Pastorale Partner. Daar wordt veel meer informatie gegeven over hun achtergrond en wat hun dienstverlening allemaal omvat. Het adres is www.depastoralepartner.nl of neem contact op voor een gesprek: tel. 06-21 59 77 24.

Icoon contact

Meer weten over kennisgeving of De Pastorale Partner? Neem gerust contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op