Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Euthanasie

Wanneer iemand te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, heeft dit een enorme impact op de persoon zelf, maar ook op zijn omgeving en iedereen gaat hiermee ook op zijn eigen wijze om. Waar het vroeger uitsluitend mogelijk was het hele ziekbed te doorstaan en te wachten tot een overlijden uiteindelijk plaatsvond, kent Nederland nu sinds een aantal jaren de mogelijkheid euthanasie te plegen. Euthanasie is niet 'zomaar even' een keuze en is ook niet 'zomaar even' in gang gezet. Er zijn een aantal eisen waaraan men moet voldoen en er dient een strikte procedure gevolgd te worden. 

HUISARTS

De hele euthanasieprocedure dient in gang gezet te worden door de zieke persoon zelf. Deze dient dus geestelijk zelfstandig te kunnen handelen. De huisarts is in dit proces de belangrijke schakel. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van scanartsen om te toetsen of daadwerkelijk aan alle eisen voldaan wordt. Echter, niet iedere huisarts zal hieraan medewerking kunnen of willen verlenen. Diens geloofsovertuiging of beroepseed kunnen hierin een barrière vormen. Het is dus zeer belangrijk na te gaan of uw huisarts u, bij een eventuele keuze tot euthanasie, wil begeleiden. Zo niet, dan zult u op stel en sprong op zoek moeten naar een andere huisarts. 

LEVENSEINDEKLINIEK

Het is in het verleden al regelmatig voorgekomen dat mensen de keuze tot euthanasie gemaakt hebben en tegen een muur van onwil tot hulp aan medische kant aan lopen. Dit maakt het doorlopen van het ziekteproces nog veel zwaarder en is emotioneel zeer belastend. Sinds 2012 is de Levenseindekliniek opgericht door een aantal artsen. Zij hebben besloten hulp te bieden aan die mensen die geen medewerking tot euthanasie krijgen van hun eigen arts. Zij verzorgen de arts voor het opstarten van de procedure en leveren de scanartsen voor de toetsing. Voor de levenseindekliniek gelden wel dezelfde regels en procedures als er voor huisartsen gelden. Verleent uw arts dus geen medewerking omdat u niet voldoet aan de wettelijke regels, dan zal dit ook bij de Levenseindekliniek problemen geven.


Het gaat te ver om hier de hele wetgeving omtrent euthanasie te behandelen. Meer over de regelgeving en de procedures kunt u lezen op de site van de Stichting Levenseindekliniek welke gevestigd is in Den Haag. Raadpleeg www.levenseindekliniek.nl of bel 070 - 352 41 41. 

WENSENREGISTRATIE

We maken momenteel veel mee dat mensen die zelf ziek zijn over gaan tot een wensenregistratie. Zij willen zelf graag zeggenschap hebben over de verzorging van hun uitvaart. Soms omdat ze speciale wensen op dit gebied hebben; soms ook om hun nabestaanden grotendeels of zelfs geheel te ontlasten, omdat zij dit niet willen of kunnen. Een wensenregistratie kan tot in de puntjes worden doorgevoerd of slechts de grote lijnen uitgezet worden, waarbij de nabestaanden zelf tot invulling van de details moeten overgaan als het overlijden eenmaal daar is. Onze site biedt veel informatie zodat het mogelijk is zich thuis, eventueel in besloten familiekring, te oriënteren en informatie te verzamelen om een goed draaiboek te maken omtrent de uitvaart. Hierbij mag onze hulp altijd ingeroepen worden. Zijn er vragen omtrent de mogelijkheid bepaalde wensen ten uitvoer te brengen, laat het ons weten. Vindt u het vervelend om zelf al uw wensen op papier te zetten, dan kunt u bij ons langskomen of wij bij u en helpen wij u bij de wensenregistratie. Ook indien de persoon zelf liever niet betrokken wordt bij dit soort gesprekken, kunnen naasten uit diens omgeving altijd contact met ons opnemen zodat zij zich voor kunnen bereiden op de te maken keuzes en de te nemen beslissingen. Voor de wensenregistratie kunt u gebruik maken van onze wilsbeschikking. Deze is in een verkorte versie en een heel uitgebreide versie te downloaden. De documenten kunnen online ingevuld worden, waarna een exemplaar ook aan ons toe te zenden is ter vastlegging in ons archief. U kunt de wilsbeschikking ook printen en gebruiken om thuis alles vast te leggen, waarna u het document bij uw papieren bewaart (bijv. de uitvaartverzekeringen toevoegen). Het is wel belangrijk dat u in dit geval uw nabestaanden van dit document op de hoogte brengt, zodat zij weten waar het draaiboek te vinden is als zij uiteindelijk het regelen van de uitvaart moeten gaan verzorgen.

Meer weten over euthanasie? Neem vrijblijvend contact op met Memento Mori in Den Haag voor een vriendelijk gesprek.

Neem contact op