Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren n heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

UITVAARTVERZEKERING IN DIENSTEN

KENMERKEN VAN EEN UITVAART DIENSTENVERZEKERING

De financiële gevolgen van een uitvaart kunnen opgevangen worden middels een uitvaartverzekering in diensten, ook wel de naturaverzekering genoemd. De belangrijkste kenmerken van een uitvaartverzekering in natura  zijn:

 • Het betreft een levenslange dekking in geval van overlijden
 • De uitkering geschiedt niet in geld maar in afgesproken te leveren diensten
 • Het basispakket aan diensten staat vooraf vast
 • U bent veelal verplicht gebruik te maken van de dienstverleners waarmee de verzekeraar afspraken gemaakt heeft
 • De premie is geïndexeerd en levenslang verschuldigd om het pakket waardevast te houden

In geval van een overlijden wordt de uitvaart door een dienstverlener van de betreffende verzekeraar geregeld. Diensten die u afneemt, die niet in het verzekeringspakket omschreven staan of een beperking van vergoeding kennen, moet u aanvullend betalen. Het pakket bestaat uit basisdiensten. Er kan een aanvullend geldbedrag meeverzekerd worden voor overige wensen. Voor omschreven diensten in het pakket die niet gebruikt worden, geeft de maatschappij een beperkte compensatie op de overige kosten. Dienstenpolissen zijn niet flexibel waardoor deze ook veel moeilijker op uw wensen af te stemmen zijn. 

 

BEPALEN DEKKINGSPAKKET EN KOSTENINDICATIE UITVAARTMETER

Het is belangrijk dat u met de dekking van uw uitvaartverzekering de kosten van een eventuele uitvaart kunt afdekken. Bij een geldpolis kunt u volstaan met het maken van een kostenindicatie van uw wensen en de uitkomst hiervan als verzekerde som aanhouden. Bij een dienstenpolis is dit lastiger. U moet u eerst verdiepen in de omschrijving van het (basis)pakket en vervolgens bepalen in hoeverre dit pakket overeenkomt met uw wensen. Wensen die buiten het pakket vallen of slechts tot een maximum vergoed worden kunnen meeverzekerd, zijn door een vrij besteedbaar bedrag aan geld dat in de polisdekking is opgenomen of middels een aparte verzekering in geld.

Om het noodzakelijke aanvullende bedrag te bepalen, kunt u gebruik maken van de uitvaartkostenmeter.  De uitvaartmeter werkt met gemiddelde landelijke en regionale prijzen. Een kleine correctie naar de prijzen van de daadwerkelijke keuze kan hier dus nog wel noodzakelijk zijn. U krijgt in ieder geval wel een goed beeld van het bedrag dat u nodig hebt om de extra wensen af te dekken. Wij kunnen ons voorstellen dat het beoordelen van een pakketpolis best lastig is. Twijfelt u, hebt u vragen of wilt u hierover graag nader overleg, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij adviseren u graag.

Om te bepalen of het dienstenpakket passend voor u is, moeten wij inzage hebben in uw wensen in geval van uw overlijden. Het invullen van een wensenformulier helpt hier enorm bij. Hebt u al lopende voorzieningen, zoals een oude premievrije polis, vergeet dit dan niet aan ons te melden.

Klik hier voor de uitvaartmeter

PREMIEBETALING

De dienstenverzekering wordt gesloten tegen betaling van een periodieke premie. Bepalend voor de hoogte van de premie zijn:

 • De leeftijd van de te verzekeren persoon
 • De gezondheid van de te verzekeren persoon
 • De gekozen aanvulling in geld op het vaste basispakket
 • De duur premiebetaling is levenslang om het pakket waardevast te houden

De uitkering van een diensten (natura) verzekering geschiedt in te leveren dienst ongeacht de kostprijs in het jaar dat er gebruik van gemaakt moet worden. Om dit te kunnen garanderen, moet er levenslang een indexpremie betaald worden. Wordt er gestopt met de betaling dan komt de omschrijving van het pakket te vervallen en wordt de dienstverlening van een uitvaart betaald tot het op de polis aangegeven premievrije bedrag. Er moet nog steeds gebruik gemaakt worden van een bij de maatschappij aangesloten dienstverlener.

KINDERDEKKING

De dienstpolis kent veelal een gezinsdekking waarbij kinderen tot een bepaalde leeftijd meeverzekerd zijn op de polis van de ouders. Wel moeten zij op de polis vermeld worden. Niet bij alle maatschappijen is deze kinderdekking gratis. De kinderen zijn meestal tot het 18e of 21e jaar meeverzekerd op de polis van de ouders. Bij het bereiken van de eindleeftijd moet er voor de kinderen een eigen polis afgesloten worden.  

UITVAARTDIENSTENPAKKET AANVRAGEN

Tot voor kort was het mogelijk een dienstenverzekering aan te vragen met een vrije keuze van uitvaartverzorger, waardoor het voor ons mogelijk was een relatie vanaf het moment van sluiten tot het moment van overlijden volledig te begeleiden. Helaas is besloten deze polis uit de markt te halen. Ook al kunnen wij deze daadwerkelijke dienstenpolis niet meer aanbieden, door de combinatie van uitvaartverzekering en uitvaartverzorging binnen ons bedrijf, kunnen wij wel hetzelfde resultaat bereiken. Door het vastleggen van wensen en de koppeling van een uitkering in geld, kunnen wij ervoor zorgen dat in geval van uw overlijden alle vastgelegde wensen conform de overeenkomst worden uitgevoerd. Het is mogelijk de verzekeringsuitkering aan ons te cederen. Voor het aanvragen van deze dekking ontvangen wij graag een volledig ingevuld wensenformulier, zodat wij kunnen bepalen welk bedrag nodig is om deze wensen correct ten uitvoer te brengen. Voor het regelen van de juiste financiële afdekking moeten wij ook beschikken over een ingevuld aanvraagformulier uitvaartverzekering met gezondheidsvragen. Na ontvangst van deze formulieren rekenen wij het wensenpakket voor u door en nemen contact met u op om de uitkomst af te stemmen. Daarna gaat de aanvraag van de gelddekking door naar de verzekeringsmaatschappij.

Zijn er gezondheidsklachten dan is het mogelijk dat de maatschappij aanvullende vragen zal stellen om te beoordelen of de verzekering tegen de standaardpremie of tegen een aangepaste premie aangeboden zal worden. Als de klachten zeer ernstig zijn, is het mogelijk dat acceptatie van een verzekering niet mogelijk is. In dit geval kan ons depositofonds uitkomst bieden.

Wettelijk is bepaald dat er in de premie voor een uitvaartverzekering geen vergoeding meer mag worden opgenomen voor de werkzaamheden van een assurantietussenpersoon. De kosten voor het advies, de bemiddeling en het beheren van een verzekering door een tussenpersoon, moeten apart met de klant verrekend worden. Hoe wij hiermee omgaan, kunt u lezen in ons  Beloningsbeleid uitvaartverzekeringen. Bij het sluiten van een uitvaartverzekering via ons kantoor, leggen wij deze afspraak vast in ons abonnement uitvaartverzekering.

 • Aanvraagformulier uitvaartverzekering met gezondheidsverklaring
 • Beloningsbeleid uitvaartverzekeringen
 • Abonnement uitvaartverzekering
Icoon contact

Meer weten over ons dienstenpakket? Neem contact op met Memento Mori in Den Haag voor meer informatie.

Neem contact op