Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoering in heel Zuid Holland ( in gehele regio)

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar- en uitvaartlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoering in heel Zuid Holland ( in gehele regio)

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar- en uitvaartlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoering in heel Zuid Holland ( in gehele regio)

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar- en uitvaartlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Dienstenpakket

DEKKING

Als tegenhanger van de uitvaartverzekering in geld bestaat er daarnaast de mogelijkheid een verzekering te sluiten die een zogenaamd dienstenpakket als uitkering geeft. Dit wil zeggen dat u in geval van een overlijden de diensten die in het gesloten pakket omschreven staan kunt laten uitvoeren, waarbij de kosten hiervan worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij middels het overleggen van de uitvaartfactuur. Veelal geschiedt de uitkering in dit geval rechtstreeks aan een uitvaartonderneming. Eventuele extra diensten die u laat verzorgen buiten het pakket om dienen aanvullend voldaan te worden. Deze verzekeringen kennen een basispakket aan diensten dat verder naar eigen wens uitgebreid kan worden. Het is hierbij dus wel van belang dat u zich vooraf een goed beeld vormt van wat er in geval van uw overlijden allemaal dient te gebeuren zodat de verzekering zo passend mogelijk om uw wensenpakket heen gebouwd kan worden.


Een bijkomend voordeel van deze verzekering kan zijn dat, door de rechtstreekse uitbetaling aan de uitvaartonderneming, de verzekeringsmaatschappij niet zal eisen dat er een verklaring van erfrecht overlegd dient te worden.

PREMIE

Zowel de geldpolissen als de naturapakketten zijn te sluiten middels betaling van een periodieke premie waarbij u zowel de betaaltermijn als de premiebetalingsduur zelf kunt bepalen. Waar de premie bij geldpolissen echter veelal vast staat gedurende de gehele looptijd, zien we bij naturaverzekeringen meestal geïndexeerde premies. De uitkering uit het dienstenpakket is waardevast, dus stijgt jaarlijks met de kostprijs mee, maar dit geldt tevens voor de premie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid het pakket te sluiten tegen betaling van een koopsombedrag. Deze koopsom is net als de premie afhankelijk van de leeftijd en de gezondheidssituatie. Indien het overlijden in het eerste verzekeringsjaar na sluiten van de verzekering geschiedt, wordt meestal uitsluitend de betaalde koopsom terugbetaald. Bij overlijden na het eerste verzekeringsjaar volgt vergoeding conform het gesloten dienstenpakket.

KINDEREN

De meeste pakketverzekeringen kennen een gezinsdekking, wat wil zeggen dat kinderen in het gezin tot het 16e of 18e jaar gratis zijn meeverzekerd op de polis van hun ouders. De hoogte van de dekking wordt bepaald door de verzekerde som van de ouders of de polis kent een vastgesteld maximaal bedrag als verzekerde som per kind. De kinderen moeten veelal wel speciaal aangemeld worden bij de maatschappij om onder de dekking te vallen. Dit blijkt uit de betreffende polisvoorwaarden. Nadat de kinderen deze leeftijd hebben bereikt vervalt de kinderdekking en dienen zij zelfstandig een uitvaartverzekering af te sluiten.

Icoon contact

Meer weten over ons dienstenpakket? Neem contact op met Memento Mori in Den Haag voor meer informatie.

Neem contact op