Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Religie en rituelen

In ons land kennen wij gelukkig een grote vrijheid op het gebied van meningsuiting en religie. Wat het geloof van iemand ook is, er is ruimte om hier invulling aan te geven. Veel gebruiken en rituelen die samenhangen met een bepaald geloof hebben ook hun invloed op de wijze waarop men met een overledene omgaat. Ieder geloof heeft zijn eigen geestelijke of voorganger die de familie van een overledene bijstaat in alles wat er conform het geloof zou moeten gebeuren. Bij de ene religie wordt hierbij volstaan met het leiden van de uitvaartdienst, maar in andere religies gaat dit veel verder. Er wordt geholpen bij het ritueel wassen van een overledene, het kleden of het inwikkelen in katoen en alle ceremonieel rondom het kisten van een overledene.

 

In veel landen ver buiten onze grenzen vinden uitvaartrituelen meestal plaats in de open lucht. Dit maakt het mogelijk zaken zoals vuurdiensten en rituele verbranding van voorwerpen ter begeleiding van een overledene gemakkelijk plaats te laten vinden. Die ruime vrijheden kennen wij hier niet, omdat uitvaartdiensten veelal toch gebonden zijn aan aula's van crematoria of uitvaartcentra. Toch wordt hier, met enige aanpassingen, wel geprobeerd zoveel mogelijk families in de gelegenheid te stellen hun speciale rituelen uit te voeren en zo op voor hen gepaste wijze afscheid te nemen van hun dierbare.

 

U kunt Memento Mori inschakelen voor de verzorging van een uitvaart ongeacht iemands religie. Wij zijn bekend met een groot aantal religies als het gaat om de gebruiken rondom een overlijden. Samen met u zullen wij daaraan zo goed mogelijk gevolg geven. 

Icoon contact

De mogelijkheden voor religieuze rituelen bespreken? Neem gerust contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op