Controleren uitvaartpolissen/ voorzieningen

Uitvaartpolissen worden na het afsluiten veelal in een map of in een kast opgeborgen en komen er niet meer uit tot het moment dat men geconfronteerd wordt met een overlijden. Kosten stijgen echter jaarlijks, de uitvaartbranche ontwikkelt steeds weer nieuwe mogelijkheden en de wensen van mensen alsmede de persoonlijke situatie veranderen door de jaren heen. Redenen te meer dus om af en toe te controleren of uw uitvaartpolis of uitvaartvoorziening nog steeds toereikend is om de te verwachten kosten op te vangen en of destijds vastgelegde wensen nog steeds aansluiten bij uw ideeën en de situatie van dit moment.


Voor een goede controle is het nodig te weten wat uw wensen nu eigenlijk zijn en wat de te verwachten kosten van deze wensen zijn. Middels het invullen van de uitvaartmeter stelt u uw wensen vast, maakt u een begroting van uw wensen en kunt u vervolgens controleren of uw polis(sen) en/of voorziening(en) toereikend zijn om de kosten in zijn geheel af te dekken. Een regelmatige controle voorkomt dat uw naasten onverwacht met financiële lasten achterblijven in geval van uw overlijden. Memento Mori verzorgt uitvaarten, maar kan daarnaast in haar eigen verzekeringsagentschap ook uitvaartverzekeringen afsluiten. Mocht een verzekering door gezondheid of leeftijd niet meer mogelijk zijn dan kan middels een deposito toch een voorziening op uitvaartgebied geregeld worden. Uitvaartverzekering en uitvaartverzorging kunnen bij Memento Mori dus zeer goed op elkaar afgestemd worden.