Hospice

Als iemand op korte termijn zal komen te overlijden en het is voor naasten te zwaar om deze persoon thuis te verzorgen, of iemand heeft helemaal geen mensen om zich heen die zorg kunnen verlenen,  dan kan een hospice uitkomst bieden. Naast enkele gediplomeerde artsen worden deze instellingen veelal bij de verzorging geholpen door een grote groep vrijwilligers die dag en nacht voor de patiënten klaar staan.  Doordat de noodzakelijke en veelal ook zware zorg uit handen wordt genomen kunnen naasten alle tijd die er nog rest met hun geliefde doorbrengen.

 

In een hospice wordt palliatieve terminale zorg geboden. Hiervan is sprake indien de levensverwachting minder is dan drie maanden. Om naar een Hospice te kunnen dient een arts schriftelijk te verklaren dat u in aanmerking komt voor palliatieve terminale zorg. Er zijn diverse hospices in onze regio. De regelgeving van de instellingen kan iets verschillen, dus het is verstandig u te laten informeren door de locatie van uw keuze.