Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Veelgestelde vragen

Na een overlijden blijken nabestaanden vaak met vragen rond te lopen. Vragen die men veelal niet durft te stellen, waardoor men onnodig gespannen is en lang in onzekerheid blijft. Dit is jammer, want maar al te vaak blijkt dat het antwoord op de vraag eenvoudiger is dan men dacht. Onderstaand hebben wij een lijstje samengesteld van veelvoorkomende vragen en de antwoorden daarop. Mocht uw vraag er niet bij staan, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Veelal begint men zo'n gesprek met 'Ik heb een hele gekke vraag hoor' ... nou wij zijn gek op gekke vragen en domme vragen ... die bestaan voor ons eenvoudig niet. Stel ze dus gerust!

WIE VERZORGT DE AANGIFTE BIJ DE GEMEENTE?

In geval van een overlijden geeft de arts die de overledene geschouwd heeft een tweetal papieren af (het A- en het B-briefje). Met deze documenten wordt, veelal door de uitvaartverzorger, de aangifte gedaan aan de Burgerlijke Stand. Indien gewenst mag de familie dit echter ook zelf verzorgen. De gemeente geeft bij de aangifte een tweetal documenten af, te weten het originele overlijdensbewijs dat voor de nabestaanden is en het verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof heeft de uitvaartondernemer nodig. Zonder dit document zal een overledene namelijk niet tot de begraafplaats of het crematorium worden toegelaten.

BINNEN WELKE TERMIJN MOET EEN UITVAART PLAATSVINDEN?

Een uitvaart dient te geschieden niet voor de eerste 36 uur na het overlijden en uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden. 
Voor groeperingen die, bijvoorbeeld op grond van hun geloof zoals bij moslims, de uitvaart eerder dan 36 uur willen laten plaatsvinden dient via de Officier van Justitie toestemming tot vervroegd begraven/cremeren gevraagd te worden. Indien in speciale gevallen, bijvoorbeeld bij overkomst van familie uit het buitenland, de uitvaart later dan de zesde werkdag moet plaatsvinden, dient via de Officier van Justitie een uitstel aangevraagd te worden.

HELPEN BIJ HET AFLEGGEN, MAG DAT?

Het afleggen van een overledene, het kleden en de cosmetische verzorging geschiedt veelal door personeel van het uitvaartcentrum of ziekenhuis/verpleeghuis. U mag dit echter ook zelf verzorgen of aangeven dat u hierbij graag wilt helpen. Maak dit echter wel tijdig aan het betreffende personeel kenbaar, zodat men hier rekening mee kan houden. 

MOET OPBARING AAN EEN ROUWCENTRUM PLAATSVINDEN?

Opbaring kan aan een rouwcentrum of verpleeghuis plaatsvinden, maar er kan ook aan een woonhuis opgebaard worden. Bij de opbaring aan een woonhuis kan gekozen worden voor opbaring op een bed, waarbij gebruikgemaakt wordt van een koelplaat (bedkoeling), of opbaring in een kist, waarbij gebruikgemaakt wordt van een kistkoeling. De benodigde materialen voor een thuisopbaring zijn bij ons aanwezig. Wel is het belangrijk om te bekijken of de woning geschikt is voor een thuisopbaring. Hoge portiekwoningen zonder lift of woningen met zeer nauwe doorgangen of bochten kunnen problemen geven. De locatie van opbaring is dus bepalend voor de mogelijkheden.

KUN JE ZELF EEN ROUWKAART VERZORGEN?

Onze onderneming werkt met een vaste drukker die de benodigde rouwkaarten, enveloppen en postzegels op voorraad heeft. Tevens beschikt men over een ruime mogelijkheid om een zelfontworpen kaart te drukken. Het is echter ook mogelijk een rouwkaart  in eigen beheer te vervaardigen. Wel verzoeken wij in dit geval de betreffende tekst aan ons ter inzage te geven, zodat wij deze samen met u kunnen nalopen op eventuele fouten of ontbrekende informatie.

KUN JE FOTO'S GEBRUIKEN BIJ DE UITVAARTDIENST?

De mogelijkheid om foto's of bewegende beelden te kunnen projecteren in de aula tijdens de uitvaartdienst is afhankelijk van de gekozen locatie voor de begrafenis of crematie. Er komen steeds meer locaties bij met een goede beeld- en geluidsuitrusting, zelfs met de mogelijkheid de plechtigheid op een dvd te zetten, maar het is belangrijk dit vooraf te controleren. Mocht de aanwezigheid van dit soort apparatuur noodzakelijk zijn voor het verloop van uw afscheidsdienst of bijvoorbeeld omdat u de plechtigheid op een dvd nodig heeft voor familie in het buitenland, maakt u dit dan al bij het regelen van de uitvaart kenbaar. Hiermee kan dan bij de keuze van begraafplaats of crematorium rekening gehouden worden.

MAG JE ZONDER KIST BEGRAVEN?

Het is toegestaan om een overledene zonder kist te begraven. Wel dient een lichaam altijd omhuld te zijn, bijvoorbeeld door een lijkwade. Tevens dient u er rekening mee te houden dat er, bij een begrafenis, voor de gang over de begraafplaats altijd gebruikgemaakt dient te worden van een kist. De overledene kan dan bij het graf uit de kist genomen worden en in het graf geplaatst worden. De kist dient dan vervolgens ook weer afgevoerd te worden. Hier zijn veelal dus wel extra kosten aan verbonden. In verband met de milieuwetgeving is het noodzakelijk dat kenbaar gemaakt wordt wat voor omhulsel voor het lichaam gebruikt wordt. Dit aangezien niet alle materialen verbrand mogen worden of goed afbreekbaar zijn in de grond. 

MAG JE BIJ DE VERBRANDING VAN EEN OVERLEDENE ZIJN?

Bij veel crematoria bestaat de mogelijkheid na afloop van de dienst de overledene te begeleiden naar de verbrandingsoven. Dit dient echter vooraf aangevraagd te worden bij het crematorium. Dit kan echter wel slechts met een beperkt gezelschap. Dit heeft te maken met de grootte van de ruimte waar de ovens gevestigd zijn. Om de veiligheid te garanderen van de belangstellenden die mee gaan naar deze ruimte mag het hier nooit te vol zijn.

WAT GEBEURT ER MET DE AS NA EEN CREMATIE?

De as wordt standaard pas vrijgegeven een maand na de crematie. Aan het crematorium dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden wat er daarna met de as zal gaan gebeuren. Verstrooien op land of op zee, bijzetten in een urnentuin, een urnenmuur of in een bestaand familiegraf, verwerken in een kunstvoorwerp of sieraad, het kan allemaal. Daarnaast is het tegenwoordig ook toegestaan de as op te halen bij het crematorium en thuis te bewaren of op een later tijdstip tot verstrooiing of bijzetting over te gaan.


De as kan, indien gewenst, ook al binnen de eerste maand na de crematie vrijgegeven worden. Hiervoor dient echter toestemming aangevraagd te worden bij de Officier en derhalve zijn daar ook administratiekosten aan verbonden.

UITVAARTVERZEKERINGEN, HOE REGEL JE DE UITKERING?

Bij een overlijden dienen uitvaartverzekering(en) op naam van de overledene ingezonden te worden aan de betreffende maatschappij(en) samen met een bewijs van overlijden onder vermelding van een rekeningnummer. Veelal wordt dit verzorgd door de uitvaartonderneming die de uitvaart verzorgt. Het is mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij tevens om een verklaring van erfrecht vraagt. Deze verklaring dient bij een notaris aangevraagd te worden en kost veelal zo'n € 450,-. Er zijn maatschappijen die bereid zijn de eis van deze verklaring te laten vervallen indien de uitkering rechtstreeks aan de uitvaartonderneming overgemaakt kan worden.

Icoon contact

Staat uw vraag niet in de FAQ? Neem contact op met Memento Mori in Den Haag. Wij staan u graag te woord.

Neem contact op