Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoering in heel Zuid Holland ( in gehele regio)

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar- en uitvaartlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoering in heel Zuid Holland ( in gehele regio)

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar- en uitvaartlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoering in heel Zuid Holland ( in gehele regio)

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar- en uitvaartlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Geldpolis

DEKKING

Dit soort verzekering geeft in geval van een overlijden een vooraf afgesproken geldbedrag als uitkering. Met deze uitkering wordt dan de factuur van de uitvaart betaald. De hoogte van de verzekerde som kunt u zelf bepalen. Het is uiteraard van belang dat dit bedrag aansluit bij de kostprijs van uw wensenpakket op uitvaartgebied. Het is daarnaast mogelijk bij het bepalen van de hoogte van de verzekerde som rekening te houden met andere kosten die rondom de uitvaart voldaan moeten worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van een of meerdere herdenkingsdiensten in een bepaalde periode na het overlijden of de aanschaf van een grafmonument of sierurn. Indien er in geval van een overlijden een transport  naar het buitenland plaats dienst te vinden, kunnen bijvoorbeeld ook de tickets voor meereizende familieleden in het te sluiten bedrag worden opgenomen.

PREMIE

De premie voor een verzekering wordt bepaald door de hoogte van de gewenste verzekerde som alsmede de leeftijd en gezondheid van de verzekerde. Wat echter ook een rol speelt is de gekozen duur van de premiebetaling. U kunt de duur hiervan veelal zelf bepalen. De mogelijkheden hierin zijn per verzekeraar verschillend. Het kunnen vaste premies zijn met een keus uit verschillende beperkte betalingduren of juist jaarlijks geïndexeerde premies die soms zelfs levenslang verschuldigd zijn. Het is belangrijk deze verschillen mee te nemen in het vergelijken van aanbiedingen tussen verzekeringsmaatschappijen onderling.

 

Er kan naast een periodieke premiebetaling ook gekozen worden voor de betaling van een bedrag ineens (een koopsom). Op basis van iemands leeftijd en gezondheid wordt een koopsombedrag per 1000 euro verzekerde som bepaald. Bij een overlijden direct in het eerste verzekeringsjaar wordt in veel polisvoorwaarden bepaald dat dan uitsluitend de betaalde koopsom terug wordt betaald. Bij een overlijden vanaf het tweede verzekeringsjaar wordt de verzekerde som van de polis uitgekeerd. Ook deze voorwaarden kunnen per maatschappij verschillen. Het is daarom belangrijk de polisvoorwaarden goed door te nemen.

KINDEREN

Vroeger bestonden uitvaartverzekeringen veelal uitsluitend uit een dekking voor de betreffende verzekerde zelf. Wel was in de meeste polissen een voorziening aanwezig indien er een overlijden plaatsvond van een nog ongeboren kind. Er werd dan een beperkte vergoeding gegeven indien beide ouders bij de betreffende maatschappij verzekerd waren. Later kwamen er gezinspolissen op de markt met een zogenaamde kinderdekking. Hierbij zijn kinderen tot het 16e of 18e jaar gratis meeverzekerd op de polis van de ouders. De kinderen moeten in dit geval meestal wel speciaal bij de maatschappij worden aangemeld. De hoogte van de dekking hangt af van de maatschappij. Dit kan gelijk zijn aan de verzekerde som van de ouders of er wordt in de polis een vast gemaximeerd bedrag per kind vermeld. Zodra de betreffende leeftijd is bereikt, vervalt de kinderdekking en dienen de kinderen vervolgens zelfstandig een uitvaartverzekering af te sluiten.

Icoon contact

Vragen over de geldpolis? Neem vrijblijvend contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op