Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Opbaring & Plechtigheid

Opbaring

De locatie voor de opbaring van een overledene bepaalt u zelf. Jarenlang had Memento Mori de beschikking over Rouwcentrum Sorghvliet aan de Groot Hertoginnelaan 1 te Den Haag, maar dat is per september 2018 helaas niet meer mogelijk. Memento Mori heeft voor de opbaring echter een groot aantal alternatieven in de regio. Sommige rouwcentra bieden, net als Sorghvliet voorheen, uitsluitend de gelegenheid een overledene op te baren. Andere bieden naast de opbaring tevens de gelegenheid een afscheidsdienst te houden in een aparte aula, waarna aansluitend de crematie eveneens op dezelfde locatie kan plaatsvinden. Voorheen was rouwcentrum Waldeck aan de Oude Haagweg 28 onze beschikbare locatie voor de opbaring met gelegenheid voor rouwbezoek en het houden van Hindoestaanse vuurdiensten. Hier is inmiddels in Delft een extra alternatief bij gekomen. Rouwcentrum Iepenhof te Delft heeft alle faciliteiten onder een dak. De opbaring, bezoeken voor grote groepen, het houden van de vuurdienst en aansluitend de afscheidsdienst en de crematie; alles is daar mogelijk. Iedere opbaarlocatie heeft zijn eigen uitstraling en zijn eigen mogelijkheden. Onder de rubriek 'rouwcentrum' van deze site vindt u een lijst van de opbaarcentra in onze regio. Hier vindt u naast de adresgegevens van de centra ook de belangrijke kenmerken en mogelijkheden.

 

Heeft u een keus gemaakt voor de opbaring, dan verzorgt Memento Mori de boeking voor u aan het betreffende rouwcentrum van uw keuze. Uiteraard is dit altijd op basis van beschikbaarheid van de locatie. Zo ook wat betreft de gewenste bezoeken of het vertrek van de rouwstoet vanaf deze locatie. Het is dus raadzaam het gewenste rouwcentrum zo snel mogelijk tijdens het regelingsgesprek aan ons kenbaar te maken zodat wij dit tijdig voor u kunnen reserveren. 

 

THUISOPBARING
     
Er bestaat ook de mogelijkheid een overledene thuis op te baren. Het is wel belangrijk dat gekeken wordt of de woning/ruimte hiertoe geschikt is. Er kan zowel op een bed opgebaard worden middels een bedkoeling als in een kist. De mogelijkheden kunnen wij ter plaatse met u bekijken en bespreken. Onder de rubriek 'rouwcentrum' op deze site vindt u, naast de opgaaf van de opbaarcentra, ook een aparte rubriek 'thuisopbaring' waarin dieper wordt ingegaan op de zaken die hierbij spelen. 

 

Komt iemand te overlijden in een zorgcentrum, dan was er voorheen veelal een rouwkamer in het centrum beschikbaar. Deze zijn inmiddels echter voor een groot deel verdwenen. Wel bestaat meestal de mogelijkheid de opbaring plaats te laten vinden op het eigen kamertje van de overledene in het zorgcentrum. Ook in dit geval wordt er gebruik gemaakt van een kist- of bedkoeling. De keuze van deze thuisopbaring biedt medebewoners waarmee iemand veelal enkele jaren heeft samengewoond de gelegenheid afscheid te nemen. De medebewoners zijn vaak slecht of niet mobiel waardoor zij niet in staat zijn naar een condoleancebezoek in een extern rouwcentrum te gaan.

Plechtigheid

Voorafgaande aan een crematie of begrafenis wordt veelal een afscheidsdienst gehouden. Deze plechtigheid kan plaatsvinden in de aula van de betreffende begraafplaats of het crematorium. U kunt zelf bepalen hoeveel tijd er nodig is om de gewenste plechtigheid plaats te laten vinden. Veelal is de standaardtijd die bij een boeking wordt aangehouden een half uur of drie kwartier. U kunt dit dus verlengen indien een langere dienst gewenst is.

INVULLING VAN DE DIENST

De invulling van de dienst regelt u zelf. U kunt de tijd geheel gebruiken voor toespraken, voor muziek of hierin een verdeling maken. Vaak genoeg blijkt dat nabestaanden het niet aan durven om te spreken gedurende de dienst. Ze zijn te bang zeer geëmotioneerd te raken en niet meer uit hun woorden te kunnen komen. Wij kunnen niet genoeg benadrukken: laat dit niet de reden zijn dat er niets gezegd wordt tijdens een afscheidsdienst. Het is heel belangrijk dat u de dienst een stukje invulling geeft, ook al is het maar klein. In de beleving maakt het echter een enorm verschil. Als u niet zelf durft te spreken, zet uw verhaal dan op papier en geef de tekst aan ons. Wij spreken dan in de aula uit uw naam en zorgen ervoor dat datgene dat u graag wilde zeggen gehoord wordt.  

MUZIEK EN TOESPRAKEN 

Veelal wordt er in een dienst van drie of vier muzieknummers gebruikgemaakt, maar het staat u vrij dit naar eigen inzicht in te vullen. De een kiest ervoor muziek te gebruiken die de overledene zeer mooi vond of waarmee hij of zij een speciale band had. Er wordt echter ook wel voor gekozen om passende nummers te kiezen bij de toespraken die gehouden worden. Bij veel locaties is het afspelen van muziek inmiddels gedigitaliseerd. Het is hierdoor noodzakelijk dat de muziek minimaal 24 uur van tevoren aanwezig is, zodat deze tijdig gecontroleerd en opgenomen kan worden. Heeft u cd's zelf gebrand, dan is het zeker belangrijk dat deze op bruikbaarheid worden gecontroleerd om vervelende verrassingen gedurende de plechtigheid te voorkomen.

 

Er zijn vele manieren om een dienst een extra invulling te geven. Kleinkinderen kunnen kaarsen aansteken rondom de kist. Iemand kan een stukje op een instrument spelen. Er kan een kaarsje bij een foto op de kist geplaatst worden. Broers en zussen kunnen een bloem ter afscheid op de kist komen leggen... dit zijn zomaar wat voorbeelden. Tegenwoordig worden mensen in dit soort zaken veel creatiever. Heeft u een idee maar twijfelt u over de uitvoerbaarheid ervan, schroomt u dan niet maar leg het vooral voor. Het zou jammer zijn als u niets zegt waardoor het niet ten uitvoer wordt gebracht, terwijl later blijkt dat dit wel mogelijk zou zijn geweest.

Icoon contact

Meer weten over opbaring en de plechtigheid? Neem gerust contact op met Memento Mori in Den Haag om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op