Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Uitvaartverzekering

UITVAARTVERZEKERING Den Haag 

De kosten van een uitvaart kunnen al snel oplopen; gemiddeld genomen liggen de kosten van een standaard uitvaart rond de 6000,- euro. De nabestaanden kunnen flink in de problemen komen wanneer het geld er niet is om de uitvaart te verzorgen. Het is dan ook prettig om te weten dat de financiële kant van de uitvaart gedekt is met behulp van een uitvaartverzekering. Op die manier komen er geen onverwachte kosten boven water.

DIVERSE VERZEKERINGEN

Wanneer u een uitvaartverzekering wilt regelen, is het van belang om op de hoogte te zijn van de diverse soorten verzekeringen. Er bestaan verzekeringen die bij overlijden een geldbedrag uitkeren waarmee de uitvaartnota kan worden betaald en er zijn dienstenverzekeringen. Bij dit soort verzekeringen wordt een omschreven pakket aan diensten binnen de polis vergoed. Bij een polis met een gelduitkering kunt u het bedrag geheel vrij besteden. Blijft er na aftrek van de uitvaartnota geld over dan krijgt u dit terug; komt u aan de uitkering tekort dan dient dit door de nabestaanden zelf bijbetaald te worden. Het is dus van belang dat de dekking van de verzekering goed op de uitvaartwensen aansluit, zodat de uitkering kostendekkend is. Naast de verzekerde som zijn leeftijd en de betalingsduur bepalend voor de hoogte van de premie. Op de pagina over de uitvaartgeldverzekering vindt u meer informatie over deze geldpolis.

 

Een dienstenpakket is een andere vorm van een uitvaartverzekering, waarbij de diensten die vermeld staan in de polis bij de verzorging van een uitvaart vergoed worden. Deze verzekering bestaat over het algemeen uit een pakket van basisdiensten dat uitgebreid kan worden met een aanvullend geldbedrag voor onvoorziene kosten of extra wensen. Bij deze verzekeringssoort legt u zich op voorhand dus behoorlijk vast, mede omdat het veelal verplicht is de uitvaart uit te laten voeren door de aanbiedende partij van de verzekering. Wilt u uw vrijheid bij de keuze van regeling behouden, dan dient u hier dus goed op te letten bij het sluiten van de verzekering. Verder is het van belang dat de gemelde diensten in de polis goed aansluiten bij uw wensen, omdat er anders in geval van overlijden een onaangename verrassing kan volgen bij de vergoeding van de uitvaartkosten. Bij een dienstenverzekering moet altijd de factuur van de uitvaart worden overlegd om de uitkering uit de verzekering te regelen. Op de pagina over de uitvaartdienstenpakketverzekering vindt u meer informatie over het dienstenpakket.

UITVAARTVERZEKERING REGELEN

Wanneer u een uitvaartverzekering wilt regelen, is het van belang dat u een goed beeld heeft van de kosten die een uitvaart met zich meebrengt. Om een idee te krijgen wat de kosten zijn van een uitvaart die voldoet aan uw wensen, kunt u bij ons via de website een kostenindicator gebruiken die u een beeld geeft van de totale kosten. Wanneer u in kaart heeft gebracht wat de kosten zijn van de uitvaart komt de vraag, welke soort verzekering past het best bij u? Er zijn verschillende verzekeringen met elk zo zijn eigen voor- en nadelen. De voorwaarden van de verzekeringen verschillen per aanbieder. Er zijn polissen met een winstuitkering, polissen die periodiek qua verzekerd bedrag en premie worden aangepast, polissen met een vaste jaarlijkse indexatie en een grote keus in de duur van de premiebetaling. Zowel de hoogte van de verzekering als deze te kiezen voorwaarden zijn bepalend voor de premie, dus is het belangrijk dat u zich hierin goed verdiept of door Memento Mori laat informeren.

KOSTENINDICATOR

Om een idee te krijgen wat de kosten van uw uitvaartwensen zijn treft u onderstaand een uitvaartmeter aan waarmee u globaal een berekening kunt maken. De meter werkt met gemiddelde prijzen, dus een kleine correctie naar de prijzen van de locaties hier kan nog noodzakelijk zijn. U krijgt in ieder geval wel een goed beeld van het bedrag dat u nodig heeft om de diensten van uw keuze mee te bekostigen.

BETALING VAN ADVIES EN PREMIE

Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van wetgeving rondom levensverzekeringen en ook de uitvaartverzekering is hierbij niet buiten schot gebleven. Met ingang van januari 2013 mag een adviseur niet meer middels provisie betaald worden voor zijn diensten door een verzekeringsmaatschappij. De premie die u voor de polis betaalt wordt hierdoor dus lager. Daarentegen dienen wij rechtstreeks met de klant een afspraak te maken omtrent de vergoeding voor de tijd die we kwijt zijn aan het advies, de bemiddeling en het beheren van de polis. Het is dus niet zozeer de hoogte van de vergoeding die verandert, maar meer het moment van betalen en de wijze waarop en aan wie.

 

U kunt hier ons dienstverleningsdocument downloaden en bekijken.

Uitvaartverzekering aanvragen

Via onderstaande link kunt u het aanvraagformulier voor een uitvaartverzekering downloaden en direct invullen.

CONTACT

Wilt u graag meer weten over uitvaartzorg of het regelen van een goedkope uitvaartverzekering in Den Haag en omgeving? Neem dan contact met ons op via info@mementomori-uitvaartzorg.nl of bel naar 070 - 44 00 333. Uiteraard bent u ook welkom bij ons op het kantoor, Wij zijn gevestigd op de Leyweg 65, 2545 CE Den Haag en zijn elke werkdag geopend van 8.45 tot 17.15 uur. Voor melding van een sterfgeval zijn wij telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.

Icoon contact

Meer weten over uitvaartverzekeringen? Neem contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op