Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Nieuwe wetgeving

UITVAARTVERZEKERINGEN PER 1 JANUARI 2013

Met ingang van 1 januari 2013 is er veel veranderd op het gebied van de advisering en het afsluiten van uitvaartverzekeringen. Voorheen konden de kosten van advies en afsluiten verrekend worden in de premie, maar dit is nu verboden. Deze kosten dienen direct en vooraf met de klant zelf verrekend te worden. Het vrijblijvend opvragen van advies is hiermee helaas verleden tijd.

ONAFHANKELIJK ADVIES OMTRENT MEERDERE VERZEKERAARS

Onze onderneming is een onafhankelijk advieskantoor en is lid van Adfiz. Dit heeft voor u als voordeel dat wij uitvaartverzekeringen onder kunnen brengen bij meerdere maatschappijen en dus in staat zijn meerdere aanbiedingen voor u naast elkaar te leggen. Samen met u bepalen wij welke aanbieder, op basis van uw behoeften, de beste oplossing biedt.

VRIJE KEUS VAN UITVAARTVERZORGER 

Verzekeringen die via Memento Mori worden aangeboden kennen volledige vrijheid in de keus van uitvaartverzorging in geval van een overlijden. Inschakeling van een uitvaartonderneming en de plaats van opbaring kunnen dus geschieden naar uw wens zonder dat hier een inhouding van (een deel van) de uitkering tegenover staat. 

ONZE ADVIESKOSTEN 

Premies voor een uitvaartverzekering kunnen via het internet te kust en te keur worden berekend. Dit kunt u ook eenvoudig zelf. Het vinden van de verschillen tussen de diverse polissen is veel minder eenvoudig indien men niet in de materie thuis is. Juist daarin zit onze meerwaarde. Memento Mori berekent bij de diverse aanbieders binnen de portefeuille voor u de premie en legt de verschillen in de aanbiedingen aan u voor. Aan de hand van uw keuze begeleiden wij voor u de aanvraag van de polis bij de maatschappij, controleren wij of alles correct verwerkt is en voegen wij de polis toe aan onze administratie ter beheer van de verzekering.   

 

De betaling van deze werkzaamheden dienen wij tegenwoordig zelf met u te regelen. Dit mag niet meer middels een opslag op de premie. De kosten die wij in rekening brengen bestaan uit twee delen.

 

Advies middels een eenmalig bedrag

Voor een advies, telefonisch of via de mail bedragen de eenmalige kosten € 75,- per af te sluiten polis. Stelt u prijs op een bezoek bij u thuis dan bedragen de eenmalige advies-/afsluitkosten € 150,- . In een dergelijk gesprek kunnen wij uiteraard ook reeds lopende polissen elders voor u bekijken, de mogelijkheden op het gebied van de verzorging van een uitvaart met u doornemen en wensen op dit gebied middels een wilsbeschikking vastleggen.

 

Jaarlijkse beheerkosten voor een polis die in ons agentschap loopt

 

Komt een verzekering in ons agentschap te lopen, dan verzorgen wij het beheer middels ons uitvaartabonnement. Op grond van dit abonnement worden door ons mutaties voor u doorgegeven aan de maatschappij. Daarnaast controleren wij voor u regelmatig of de dekking van de polis voldoet aan de afdekking van uw wensen en kunt u bij ons terecht met al uw vragen op het gebied van de verzekering en verzorging van een uitvaart. Via Memento Mori kunt u dus kosteloos uw uitvaartwensen bespreken en deze laten registreren in uw dossier. De kosten voor het polisbeheer bedragen € 12,- per jaar en zijn jaarlijks per 1 januari verschuldigd.

 

Daarnaast is zonder extra kosten deelname mogelijk in ons depositofonds via onze Stichting Derdengelden.

U kunt hier ons dienstverleningsdocument downloaden en bekijken:

PASSEND VERZEKERINGSADVIES 

Om u van een passend advies te voorzien, hebben wij van u een aantal gegevens nodig. Niet uitsluitend uw NAW-gegevens, maar tevens informatie omtrent bijvoorbeeld de aanwezigheid van eerder gesloten uitvaartverzekeringen. Ook dienen wij te weten wat ongeveer uw wensen zijn om te kunnen bepalen welk bedrag u al verzekerd heeft en welk bedrag u dus nog tekort komt. Middels invulling van ons 'informatieformulier' verschaft u ons alles wat nodig is om uw persoonlijke situatie goed te kunnen beoordelen en het advies hier goed op aan te laten sluiten.

 

Aanvragen offerte uitvaartverzekering

Icoon contact

Meer weten over de nieuwe wetgeving? Neem contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op