Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Rouwtransporten

U kunt ons ook inschakelen voor het verzorgen van rouwtransporten. Wij kunnen voor u optreden als ontvangende partij indien er een overledene vanuit het buitenland naar Nederland wordt vervoerd. In dit geval halen wij na aankomst de overledene op van de luchthaven en vervoeren wij deze naar de plaats van de uiteindelijke uitvaart. Wij bespreken dan de verdere verzorging van de uitvaart met u.

 

Tevens verzorgen wij vanuit Nederland het transport van een stoffelijk overschot naar het buitenland. Wij regelen de speciale papieren die voor het transport noodzakelijk zijn, zowel met de burgerlijke stand als de betreffende ambassade, leveren de speciale transportkist met zinken binnenwerk en vervoeren de overledene naar Schiphol. Via het mortuarium aldaar worden de hermetische sluiting van de kist en de douaneformaliteiten verzorgd, zodat u hieraan zelf op de luchthaven niets hoeft te doen.

 

De tickets voor de meereizende passagiers, alsmede het vervoer van de overledene na aankomst in het betreffende land en het verdere verloop van de uitvaart aldaar dient u als familie zelf te verzorgen. Wel is het voor ons van belang over gegevens te kunnen beschikken van een persoon in het land van de eindbestemming. Deze persoon geven wij aan Schiphol dan namelijk door als ontvanger in de plaats van aankomst. De inklaringsformaliteiten en het in ontvangst nemen van het stoffelijk overschot aldaar kan uitsluitend door deze opgegeven persoon geschieden.

Papierwerk

Er zijn speciale papieren noodzakelijk om een stoffelijk overschot naar het buitenland te kunnen transporteren. Memento Mori kan al deze papieren voor u verzorgen. Het is wel van groot belang dat de overledene geen besmettelijke ziekte heeft. Er dient door de behandelend arts een speciale medical statement te worden verstrekt waarin dit verklaard wordt. Is dit wel het geval dan is het, gezien het gevaar van verspreiding van de ziekte, niet toegestaan het stoffelijk overschot naar het buitenland te transporteren.

 

Ieder land heeft zo zijn eigen eisen en werkwijze wat de benodigde papieren betreft. Het is mogelijk dat zowel de internationale overlijdensakte, de laissez-passer als de medical statement door de ambassade van het ontvangende land gelegaliseerd moeten worden. Betreft het een land waar Nederland helemaal geen verdragen mee heeft, dan dienen er via het ministerie van Buitenlandse Zaken ook nog apostielles gehaald te worden. Het regelen van de papieren kan in verband met deze noodzakelijke instanties een tijdrovende zaak zijn. Hiermee dient in de planning dus rekening gehouden te worden.

 

Mochten voor het betreffende land ook voor passagiers speciale visa gelden, dan dient u deze zelf te regelen. Memento Mori regelt uitsluitend alle papieren voor de overledene.

Kosten

De luchtvrachtkosten voor een stoffelijk overschot worden door Schiphol berekend naar het kilogewicht van de vracht. De kiloprijs verschilt enorm per bestemming. Hierdoor kunnen de kosten van een buitenlands transport flink oplopen. Het is dus zeer aan te raden met deze extra kosten rekening te houden bij het sluiten van een nieuwe uitvaartverzekering of bij controle van het verzekerde bedrag van uw huidige voorziening. Dit voorkomt dat nabestaanden bij het regelen van een dergelijk transport geconfronteerd worden met een tekort op de uitvaartverzekering en zelf moeten opdraaien voor het restant.

INDICATIE VAN DE KOSTEN

Indien u aan ons kenbaar maakt naar welke bestemming vervoer plaats zou moeten vinden, kunnen wij via Schiphol een indicatie van deze luchtvrachtkosten voor u opvragen. Aangezien de luchtvrachttarieven en toeslagen nogal eens aan wijzigingen onderhevig zijn, brengen wij onder uw aandacht dat een dergelijke indicatie een momentopname is en dat hieraan verder geen toekomstige rechten kunnen worden ontleend. Niet alleen de brandstoftarieven zijn oorzaak van eventuele prijswisselingen; ook de situatie in bepaalde regio's kan bepalend zijn voor de kosten. Is het onrustig in een regio, of is er zelfs sprake van oorlog, dan kan het zijn dat uitgeweken moet worden naar een andere luchthaven, waardoor de kosten stijgen.

Icoon contact

Vragen over rouwtransport? Neem contact op met Memento Mori in Den Haag om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op