Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Wensen bespreken

Het spreken over de dood en wensen omtrent de verzorging van een uitvaart is nu eenmaal geen geliefd onderwerp. Toch is er op dit gebied de laatste jaren al veel veranderd. Gelukkig geldt dit zowel voor de oudere als de jongere generaties. Ook ouderen laten het taboe omtrent de dood steeds meer los, denken na over hun wensen en zijn steeds vaker bereid deze wensen te bespreken en ook vast te leggen. Het is voor nabestaanden veelal een welkome hulp als er een wilsbeschikking is opgesteld, zodat zij zelf niet voor moeilijke beslissingen komen te staan.

WENSEN VASTLEGGEN

Mensen worden tegenwoordig steeds ouder en een bijkomstigheid is dat er dan inmiddels veel familie om hen heen is weggevallen, waardoor er weinig directe naasten overblijven die in geval van een overlijden aanspreekpunt kunnen zijn om de wensen op uitvaartgebied ten uitvoer te brengen. Men voelt dus steeds meer de noodzaak om hierin zelf het voortouw te nemen en te zorgen dat alle wensen zijn vastgelegd, zodat men niemand tot last hoeft te zijn en er zekerheid is dat de uitvaart verloopt zoals men zelf voor ogen had. Een dergelijke voorbespreking van een uitvaart is al lang geen uitzondering meer. Op onze site vindt u veel informatie ter oriëntatie op uw wensen en in onze wilsbeschikking kunt u al uw wensen vastleggen. Er kan met ons een afspraak gemaakt worden om de wilsbeschikking met u te bespreken of te helpen deze in te vullen als u tegen vragen of problemen aan loopt.

WILSBESCHIKKING IN GROTE LIJNEN OF IN DETAIL

Ook bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn zien we steeds vaker de behoefte om, al dan niet samen met hun naasten, zelf de regie te nemen voor de verzorging van hun uitvaart. De een gaat hierin heel ver en wil tot in detail tot een tekst van een rouwkaart aan toe alle wensen bespreken; anderen vinden het bepalen van de grote lijnen voldoende en laten het invullen van de details over aan hun naasten op het moment dat het overlijden daar is. De wilsbeschikking op onze site is zeer uitgebreid, maar kan in beide gevallen uitkomst bieden. U kunt alle velden vullen, maar dit hoeft natuurlijk niet. Zijn er onderdelen waarover u niet kunt of wilt beslissen, dan kunt u hierbij gewoon aangeven dat deze door uw nabestaanden bepaald mogen worden. 

HULP BIJ HET INVULLEN

Wij kunnen ons voorstellen dat het zelf moeten invullen van een wilsbeschikking mensen zwaar valt. Het is zeer confronterend en niet iedereen kan deze stap maken. U kunt in dit geval altijd met ons een afspraak maken om uw wensen te bespreken. Aan de hand van dit gesprek werken wij dan de wilsbeschikking voor u uit en ontvangt u van ons het ingevulde exemplaar. Wij kunnen, in overleg met u, tevens een afschrift bij ons in het archief vastleggen zodat in geval van een overlijdensmelding ook bij ons het draaiboek reeds bekend is en het handelen vereenvoudigd wordt. Aangezien in het gesprek alle zaken uit de wilsbeschikking aan de orde zullen komen, kan het voor u prettig zijn ter voorbereiding op een gesprek dit document vast in te kijken. U wordt dan minder overvallen met de te nemen beslissingen die wij aan u voorleggen. Onder het menu 'wensen' op deze site vindt u de knop 'wilsbeschikking'. Daar kunt u een exemplaar van ons wensenformulier downloaden, maar u kunt natuurlijk ook via ons kantoor een exemplaar opvragen.

Zijn er vragen of twijfels, schroomt u dan niet, maar belt u gerust. Maar al te vaak horen we dat mensen enorm opgelucht zijn als ze antwoord hebben gekregen op bepaalde vragen. Het is voor ons een kleine moeite, maar het kan u een enorme last van de schouders nemen.

Uw wensen voor na uw overlijden bespreken? Neem contact op met Memento Mori in Den Haag voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op