• Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder dezelfde vertrouwde vleugels
 • Memento Mori, als het moment om te gedenken is gekomen
 • Als uw zon voor het laatst onder gaat wie regelt dan uw zaken?
 • Sinds 1880 een vertrouwd adres voor een waardig afscheid
 • Een onafhankelijk verzekeringsadvies verlicht uw situatie
 • Laat uw laatste wens onze zorg zijn
 • Als er geen morgen meer komt, wie kent dan uw wensen?
 • Laat geen vraagtekens na, gebruik gratis onze wilsbeschikking
 • Dekt uw verzekering al uw wensen op uitvaartgebied?
 • Sinds 1880 een vertrouwd adres voor een waardig afscheid
 • Laat uw laatste wens onze zorg zijn
 • Een goede uitvaartverzekering biedt houvast in moeilijke tijden
 • Memento Mori staat voor stijlvolle uitvaartverzorging
  met oog voor detail
 • Een onafhankelijk verzekeringsadvies verlicht uw situatie
 • Laat uw wensen niet waaien met de wind, leg ze tijdig vast!
 • Uitvaartverzorging ook zonder verzekering mogelijk
 • Aanbod uitvaartverzekeringen van alle grote labels zoals Monuta , Dela en Ardanta
 • Memento Mori verzorgt uitvaarten ongeacht uw geloofsovertuiging
 • Maak van uw naasten geen speurders, laat hen weten wat u geregeld heeft.
 • Als u uitvliegt op de vleugels der eeuwigheid, wat laat u dan achter?

Testament

Middels een testament wordt de verdeling van een nalatenschap geregeld. In een testament kunt u personen aangeven aan wie u uw nalatenschap wilt toewijzen, u kunt specifieke bezittingen aan iemand nalaten en zelfs  wensen omtrent de verzorging van uw uitvaart vastleggen. U dient voor het opstellen van een testament altijd naar een notaris te gaan en dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Voordat u dus naar een notaris gaat om uw nalatenschap vast te laten leggen raden wij u aan uw wensen op dit gebied goed te overdenken en eventuele vragen voor te bereiden zodat u alles met de notaris door kunt nemen. Voor wijzigingen die u achteraf aan wilt laten brengen betaalt u opnieuw kosten. Een goede voorbereiding kan u dus veel geld besparen.

WETTELIJKE ERFVERDELING

Indien na een overlijden blijkt dat er geen testament aanwezig is dan worden wat betreft de toewijzing van de nalatenschap de wettelijke erfregels gevolgd. De wet bepaalt dat de erfenis toekomt aan:

Als eerste groep: de echtgenoot(note) en kinderen 
                       
                         zijn die er niet dan

Als tweede groep: ouders, broers en zusters

                         zijn die er ook niet dan

Als derde groep: grootouders   of als ook die ontbreken
Als vierde groep: overgrootouders

Voldoet deze wettelijke regel aan uw wensen dan is er niets aan de hand en is het maken van een testament niet noodzakelijk. Echter, wilt u juist iets nalaten aan een persoon die niet in deze opsomming voor komt of juist iemand in deze opsomming uitsluiten dan is de gang naar de notaris onvermijdelijk om uw doel te verwezenlijken. Laat u het op zijn beloop en regelt u niets dan wordt gewoon de wettelijke regeling gevolgd na uw overlijden ook al heeft u bijvoorbeeld mondeling aangegeven dit anders te willen.

UITVAARTWENSEN IN TESTAMENT 

Het is mogelijk ook uw wensen met betrekking tot de verzorging van uw uitvaart vast te leggen in uw testament. Op zich is dit prima. Toch willen wij u het advies geven dit ook middels een wilsbeschikking of een codicil te doen. Een testament kan uitsluitend geopend worden nadat iemand is overleden. De gang naar de notaris en het openen van een testament kan pas geschieden als de aangifte van overlijden verzorgd is bij de burgerlijke stand en een bewijs van overlijden is afgegeven. Het regelen van de uitvaart zelf gebeurt echter veelal in een voorliggend stadium. Als de nabestaanden dus zelf niet over een afschrift van het testament beschikken en men afhankelijk is van opening middels een notaris komen uw wensen omtrent de uitvaartverzorging veel te laat op tafel. Een wilsbeschikking of codicil dat u bijvoorbeeld bij de polis van uw uitvaartverzekering bewaart is direkt voor handen en kan dienen als een draaiboek bij het regelen van de begrafenis of crematie.

CODICIL

Zowel het testament als het codicil zijn documenten waarmee men zaken kan regelen omtrent een nalatenschap. Toch zijn er wel enkele, niet onbelangrijke, verschillen. Een testament wordt altijd opgesteld door een notaris terwijl een codicil een handgeschreven document is dat door de erflater wordt opgsteld. Een notaris hoeft hier dus niet aan te pas te komen. Een groot voordeel van het codicil is hierdoor dat men wjizigingen gewoon zelf kan doorvoeren door een nieuw codicil te schrijven. Vergeet u niet een codicil te dateren. Zo is altijd goed duidelijk wat het laatste exemplaar is en wat dus beschouwd moet worden als uw laatste wens. Een ander belangrijk verschil schuilt in het feit dat men in een testament alles kan regelen terwijl het codicil een beperking kent. Zaken omtrent uw uitvaart en het nalaten van goederen (legaten) kunnen gewoon middels het codicil worden vastgelegd terwijl de verdeling van onroerend goed en geldelijke middelen uitsluitend middels een testament nagelaten mogen worden.   


IS ER EEN TESTAMENT?

Indien het bij nabestaanden niet bekend is of iemand een testament heeft laten opstellen dan kan dit bij het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag nagevraagd worden. Tevens kan men daar zien bij welke notaris het testament in bewaring is. Het CTR geeft echter geen informatie omtrent de inhoud van een testament. Dit kan uitsluitend verkregen worden door opening ervan via een notaris. Een aanvraag tot controle van het testamentenregister dienst schriftelijk te geschieden met overleg van een bewijs van overlijden van de betreffende persoon. U kunt dus nooit voortijdig informeren naar de aanwezigheid en de inhoud van een testament.  
 

Memento Mori
Uitvaartverzorging sinds 1880

Kantooradres:

Leyweg 65
2545 CE 's-Gravenhage

Openingstijden:

Tijdens werkdagen van
08.45 uur tot 17.15 uur
Bezoeken graag op afspraak

Bij overlijden dag en nacht bereikbaar

T:  070 - 440 0333
F:  070 - 404 3717
E:  info@mementomori-uitvaartzorg.nl

 

Memento Mori verzorgt uw uitvaart in o.a:
Den Haag, Voorburg, Wassenaar,
Leiden en Pijnacker-Nootdorp.

 

Wij zijn aangesloten bij:

 

Laat ons weten wat u van ons vindt

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top