Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Goed om te weten :

 • Altijd persoonlijk en direct contact

 • Uitvoeren in heel Zuid Holland, daar buiten in overleg

 • Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder 1 dak

 • Altijd vrije keuze van opbaar en uitvoerlocatie

 • Voorbespreking mogelijk zonder kosten

Natuurbegraafplaatsen

Natuurbegraafplaatsen/natuurbegrafenis

In de drukte van onze westerse, hectische maatschappij hebben steeds meer mensen de behoefte de stad te ontvluchten en de rust van de natuur op te zoeken. Deze hang naar rust en een natuurlijke omgeving zoekt men echter steeds vaker niet alleen bij leven, maar ook na een overlijden. Er zijn inmiddels een aantal natuurgebieden die dienst doen als natuurbegraafplaats.

Speciale eisen

Er worden strikte eisen gesteld om in deze natuurgebieden te kunnen begraven. Er mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van afbreekbare materialen. Hiermee dient u bijvoorbeeld bij de keuze van de kist dus rekening te houden. De grafrust zal meestal eeuwigdurend zijn en veelal mag er niets geplaatst worden of alleen een sobere grafmarkering, zoals een kei of een houten kruis.

Beperkte faciliteiten

In uw keuze voor een natuurbegraafplaats is het belangrijk te weten dat niet alle gebieden een faciliteit hebben om een dienst te houden. Sommige gelegenheden zijn in de open lucht. Ook is er niet bij alle locaties een mogelijkheid na afloop bij het condoleren ergens iets te kunnen drinken.

Kosten

De kosten lopen per gebied ook erg uiteen. Houdt u er rekening mee dat een overledene ook nog naar het betreffende gebied overgebracht dient te worden. Dit transport betaalt u op basis van het aantal kilometers (heen en terug). Op dit moment zijn er in de regio Zuid-Holland geen gebieden beschikbaar voor natuurbegrafenissen. Er zal dus altijd sprake zijn van extra transportkosten.

OVERZICHT NATUURBEGRAAFPLAATSEN

Onderstaand treft u (voor zover nu bekend) een overzicht aan van de huidige gebieden met daarbij wat basisinformatie. Wij raden u echter aan u nader te oriënteren omtrent de huidige kosten en nadere bepalingen van een betreffend gebied, indien u overweegt uw uitvaart daar te laten plaatsvinden. De beschikbaarheid en faciliteiten zijn nu eenmaal aan wijzigingen onderhevig en het is dus mogelijk dat er inmiddels al weer recentere info beschikbaar is.   

Aanvraagformulier grafmonumentenverzekering

Noord-Nederland :

Natuurbegraafplaats Reiderwolde in Groningen

Faciliteit voor een dienst: openluchttheater

Duur grafrecht: 100 jaar

Toegestane grafbedekking: boom / plantmonument van natuurlijk materiaal

www.natuurbegraafplaatsreiderwolde.nl

Natuurbegraafplaats Witteveen in Drente

Geen faciliteit voor een dienst

Duur grafrecht: 25 of 35 jaar

Toegestane grafbedekking: monument van natuurlijk materiaal

Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Drente

Faciliteit voor een dienst: landhuis en boskapel

Duur grafrecht: eeuwigdurend

Toegestane grafbedekking: kei of boomschijf

www.natuurbegraafplaatshilligmeer.nl

Midden-Nederland :

Natuurbegraafplaats Den en Rust in Utrecht

Faciliteit voor een dienst: aula in crematorium beschikbaar

Duur grafrecht: eeuwigdurend

Toegestane grafbedekking: boomstam

Natuurbegraafplaats Westerwolde in Gelderland

Faciliteit voor een dienst: kapel

Keuzemogelijkheden qua duur grafrecht

Toegestane grafbedekking: kei of plant

Natuurbegraafplaats Slangenburg in Gelderland

Faciliteit voor een dienst: openluchtkapel / aula in crematorium beschikbaar

Duur grafrecht: eeuwigdurend

Toegestane grafbedekking: boom of boomschijf

Natuurbegraafplaats Heidepol in Gelderland

Faciliteit voor een dienst: open schuur of boskapel

Duur grafrecht: eeuwigdurend

Toegestane grafbedekking: boomschijf

www.heidepol.nl

Zuid-Nederland :

Natuurbegraafplaats landgoed Baest in Noord-Brabant

Faciliteit voor een dienst: hoeve met grote aula

Duur grafrecht: 50 jaar of eeuwig durend

Toegestane grafbedekking: klein houten paaltje

www.landgoedbaest.nl

Natuurbegraafplaats Weverslo in Limburg

Faciliteit voor een dienst: boskapel of Villa Weverslo beschikbaar

Duur grafrecht: eeuwigdurend

Toegestane grafbedekking: houten schijf of boom

www.weverslo.nl

Natuurbegraafplaats Maasbree in Limburg

Faciliteit voor een dienst: boskapel of restaurant Boszicht

Duur grafrecht: 10 tot 100 jaar

Toegestane grafbedekking: natuurlijke materialen

Natuurbegraafplaats Bergerbos in Limburg

Faciliteit voor een dienst: boskapel

Duur grafrecht: 10 tot 100 jaar

Toegestane grafbedekking: natuurlijke materialen

Icoon contact

Meer weten over natuurbegraafplaatsen? Neem gerust contact op met Memento Mori in Den Haag.

Neem contact op