• Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder dezelfde vertrouwde vleugels
 • Memento Mori, als het moment om te gedenken is gekomen
 • Als uw zon voor het laatst onder gaat wie regelt dan uw zaken?
 • Sinds 1880 een vertrouwd adres voor een waardig afscheid
 • Een onafhankelijk verzekeringsadvies verlicht uw situatie
 • Laat uw laatste wens onze zorg zijn
 • Als er geen morgen meer komt, wie kent dan uw wensen?
 • Laat geen vraagtekens na, gebruik gratis onze wilsbeschikking
 • Dekt uw verzekering al uw wensen op uitvaartgebied?
 • Sinds 1880 een vertrouwd adres voor een waardig afscheid
 • Laat uw laatste wens onze zorg zijn
 • Een goede uitvaartverzekering biedt houvast in moeilijke tijden
 • Memento Mori staat voor stijlvolle uitvaartverzorging
  met oog voor detail
 • Een onafhankelijk verzekeringsadvies verlicht uw situatie
 • Laat uw wensen niet waaien met de wind, leg ze tijdig vast!
 • Uitvaartverzorging ook zonder verzekering mogelijk
 • Aanbod uitvaartverzekeringen van alle grote labels zoals Monuta , Dela en Ardanta
 • Memento Mori verzorgt uitvaarten ongeacht uw geloofsovertuiging
 • Maak van uw naasten geen speurders, laat hen weten wat u geregeld heeft.
 • Als u uitvliegt op de vleugels der eeuwigheid, wat laat u dan achter?

Actuele informatie

Het doel van onze site is niet alleen u kennis te laten maken met de dienstverlening van Memento Mori maar ook het verstrekken van actuele informatie. Op onze site kunt u in alle rust lezen wat de mogelijkheden zijn op uitvaartgebied of wat er aan belangrijke zaken spelen. U vindt bijvoorbeeld informatie omtrent hoe te handelen in geval van een overlijden, welke artikelen hierbij zoal beschikbaar zijn en van welke locaties gebruik kan worden gemaakt voor opbaring en het inrichten van het afscheid. 

Wij houden u hier ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de uitvaartbranche en het zal niet vreemd zijn dat dit nieuws ook op dit moment nog steeds door het corona virus wordt beheerst.  

Coronavirus en uitvaartverzorging 

Heel het land is sinds maart in de greep van het Coronavirus ( Covid-19 ). Waar we in de zomer al bang voor waren is helaas waarheid geworden, want inmidels bevinden we ons helaas in de tweede besmettingsgolf. Dit keer is onze regio ook helaas in van de grotere brandhaarden. Op dit moment is de besmettingsgraad dusdanig ernstig dat er vanaf 9 november voor de uitvaartbranch weer verzwaarde maatregelen gelden. Voor minimaal de komende twee weken zal het aantal personen dat aanwezig mag zijn bij een uitvaart net als in het begin van de eerste besmettingsgolf beperkt zijn tot 30 personen.  Dit mits de betreffende locatie met dit aantal personen de 1,5 meter regel kan waarborgen. Waar dit niet het geval is zal het aantal personen zelfs verder naar beneden worden bijgesteld. Eventueel slechts bij hoge uitzondering kan er via de gemeente een verzoek worden gedaan om ontheffing te krijgen voor een groter aantal aanwezigen, dit ook uiteraard mede mits de betreffende locatie hiervoor geschikt is. Ook nu wordt er overal zo veel mogelijk met u samen gezocht naar oplossingen om mensen de utivaart te laten bijwonen, bijvoorbeeld via het aanbieden van lifestream waardoor men vanuit huis toch de dienst kan volgen. 

Memento Mori volgt net als onze branchegenoten de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Wij worden naast de landelijk geldende maatregelen door de uitvaartbond ook door de verschillende uitvaartcentra en crematoria in onze regio op de hoogte gehouden van de gevolgen van de regelgeving per locatie. De wisselingen zijn hierin groot. Dit mede omdat de overheid toch zo veel mogelijk probeert regels locaal te versoepen of te verzwaren. Het is hierdoor niet altijd mogelijk de meest recente informatie per locatie op onze site weer te geven. Wij raden u dan ook aan contact met ons op te nemen indien u vragen heeft met betrekking tot de meest recente mogelijkheden op een locatie in onze regio. 

Zolang de besmetting in onze regio hoog blijft zullen er beperkingen blijven gelden, ook nadat de 14 dagen verstreken zijn. Uiteraard blijven wij de ontwikkelngen volgen en hopen u snel weer een versoepeling van de regelgeving te kunnen melden. Vooralsnog zijn naast de beperking van het aantal aanwezigen de onderstaande maatregelen nog steeds van kracht. 


- Indien een dierbare overlijdt kunt u aan Memento Mori dit overlijden 24 uur per dag melden op telefoonnummer 070-4400333. Indien het overlijden het gevolg is van een coronabesmetting dan verzoeken wij u dit nog steeds direct aan ons te melden in verband met de veiligheid van de medewerkers die wij inschakelen voor het verzorgen en vervoeren van de overledene. Bij de verzorging van de overledene door onze dienst is het, gezien het moeten houden van afstand, helaas niet mogelijk familie hierbij te laten assisteren.  

- Uit het oogpunt van uw veiligheid en die van ons wordt de aanbeveling van de overheid  om het regelen van de uitvaart zo veel mogelijk telefonisch en digitaal met u te laten plaatsvinden weer actueel. De gemaakte afspraken worden in dit geval digitaal aan u bevestigd met het verzoek deze vervolgens digitaal akkoord te geven.  ndien er geen zieke personen op een locatie aanwezig  zijn kunnen wij met u anders overeen komen. Wel is het noodzakelijk dat wij op de locatie nog steeds de 1,5 meter afstand met u in acht nemen.  Het is dan ook handig het aantal aanweizige personen tot een minimum te beperken. op dit moment zegt de wettelijke regel dat wij maximaal met drie personen bij elkaar kunnen zijn ( dus bv 2 vertegenwoordigers namens de familie i.p.v. aanwezigheid van een voltallige familie). Zo beperken we het contact en de kans op besmetting van elkaar.  Uiteraard zijn wij op de dag van de uitvaart wel fysiek aanwezig voor het begeleiden van de dienst. 

- Veel rouwlocaties bieden na de versoepeling van de maatregelen wel een mogelijkheid tot een rouwbezoek, maar de 1,5 meter moet uitvoerbaar blijven uit het oogpunt van veiligheid voor hun medewerkers.  iedere locatie heeft inmiddels zelf bepaald hoeveel personen veilig kunnen worden toegelaten.  Informeert u vrijblijvend bij ons naar de regelgeving per locatie.

- De afscheidsdienst kan uitsluitend plaatsvinden in de aula van de uitvaartlocatie. Dit met het oog op de afstand van minimaal 1,5 meter die tussen de aanwezigen en het begeleidende personeel aangehouden dient te worden. Tevens wordt men dringend verzocht tijdens het verplaatsen alstijd een mondkapje te dragen. Familie- en gezinskamers zijn soms beperkt geopend, afhankelijk van de grootte van de kamer. Om de veiligheid van de aanwezigen alsmede die van de medewerkers in acht te nemen is het aantal aanwezigen op dit moment weer op 30 personen gesteld. Vooralsnog geldt dit aantal eveneens voor het gebruik van de koffiekamer. Wat betreft het gebruik van alcohol tijdens het condoleren is bepaald dat dit tot uiterlijk 20.00 uur  's-avonds mag. Wij zijn ons zeer bewust van de impact van deze maatregelen, maar het is helaas niet mogelijk hierop uitzonderingen te maken. 

- Er mag bij diverse centra weer gebruik gemaakt worden van een condoleanceregister waarbij de locatie zelf voor pennen zorgt. Digitaal kan Memento Mori een herinnerings- en condoleancepagina voor u aanmaken. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

- Er mag weer catering plaatsvinden na afloop van een uitvaart, maar dit gebeurd in een aangepaste vorm daar er niet uitgeserveerd mag worden. Er wordt een buffetvorm gehanteerd waarbij met een drankje afhaalt aan de bar en een plekje moet zoeken in de zaal. Er wordt dringend verzocht tijdens het condoleren aan de tafels te blijven zitten en de verplaatsingen tot een minimum te beperken om de kans op besmetting zo klijn mogelijk te houden.  Ook n de koffiekamer wordt de 1,5 meter regel strikt nageleefd. 

Dit zijn de richtlijnen die op dit moment worden aangehouden bij het regelen van de uitvaart en het houden van het afscheid. Onderstaand treft u een aantal veel gestelde vragen aan. Staat uw vraag er niet bij of wilt u alternatieven met ons bespreken, neemt u dan vooral contact met ons op. Wij staan u in deze moeilijke tijd graag bij en denken met u mee om u toch zo goed mogelijk afscheid te kunnen laten nemen van uw dierbare.


Een dierbare is overleden en (misschien) besmet, wat moet ik doen?
Het overlijden melden zoals anders, maar hierbij melden dat er verdenking of sprake is van besmetting zodat medewerkers gepaste voorzorgsmaatregelen kunnen nemen bij het overbrengen van de overledene. Ben erop bedacht dat zowel bij de verzorging als bij het overbrengen onze medewerkers beschermende kleding zullen dragen. Verzorging vindt bij voorkeur in ons verzorgingscentrum plaats en het is met het oog op besmettingsgevaar moment helaas niet mogelijk hierbij te helpen of aanwezig te zijn. 

Komt de uitvaartverzorger bij mij thuis om alles te regelen?
Om de veiligheid van u en ons zo veel mogelijk te waarborgen zal het contact tijdens de regeling van een uitvaart voornamelijk via telefoon en mail plaatsvinden. De fysieke contacten worden tot nog steeds  beperkt. Bij een thuisoparing wordt de contrle van de overledene wel door ons verricht, maar verzoeken wij u ervoor te zorgen dat er op dit moment zo min mogelijk naasten aanwezig zijn zodat de afstand van 1,5 meter tussen personen gerespecteerd kan worden.  

Kan een besmette overledene gebalsemd worden of kan Thanatopraxie verricht worden?
Nee, dat is met het oog op besmetting op dit moment niet mogelijk

Is het mogelijk om iemand die aan het coronavirus is overleden thuis op te baren?
Ja dat is mogelijk, maar het moet een veilige omgeving zijn om dit te realiseren. Dit betekent dat onze medewerkers dit uitsluitend kunnen verzorgen indien er geen naasten in de woning aanwezig zijn die besmet zijn met het coronavirus. De opbaring zal uitsluitend in een kist plaatsvinden. Aangezien zorginstellingen  op dit moment voor bezoekers gesloten zijn zal de opbaring uitsluitend aan een particulier woonadres kunnen plaatsvinden en niet op iemand kamer in de zorginstelling.   

Is een rouwbezoek nog mogelijk voor een overledene die besmet was?
Het verzorgen van een rouwbezoek is mogelijk mits de beteffende locatie dit toelaat. Om de afstand ( 1,5 meter) tussen mensen te kunnen waarboren zal dit bezoek slechts in besloten kring plaats kunnen vinden. Een groot openbaar bezoek is dus niet mogelijk. Veelal zullen slechts 6 mensen per keer toegelaten worden. Het kan een oplossing zijn de belangstellenden over meerdere bezoekmomenten te verspreiden.  

Blijft iemand die overleden is aan het coronavirus besmet?
Het coronavirus is een nieuw virus waarvan nog lang niet alles bekend is. Vooralsnog komt uit de onderzoeken van het RIVM naar voren dat het virus buiten het lichaam niet lang overleeft. Inschatting is op dit moment dat dit zo'n 12 uur tot ca. 1 dag is. Vast staat dat het wordt overgedragen door hoesten of niezen. Het is mogelijk dat bij een lage temperatuur, zoals bij het koelen van een lichaam, het coronavirus nog aanwezig blijft tot ongeveer 3 dagen na het overlijden.

Mag je een overledene nog aanraken tijdens de opbaring?
Ja, een overledene kan nog aangeraakt worden. Het is echter verstandig dit weloverwogen te doen en direct hierna goed uw handen te desinfecteren of grondig te wassen met zeep ( in ieder geval ca. 30 seconden).  

Hoe kun je condoleren nu een handdruk, een kus of een knuffel niet mogelijk is en er ook geen condoleanceregister wordt neergelegd?
Nu dit soort uitingen van steunbetuiging momenteel niet mogelijk zijn zou u dit kunnen doen middels een handgebaar, bijvoorbeeld een hand op uw hart leggen uit respect of uit liefde, u kunt een lichte buiging maken, echt oogcontact maken of een mooi woord van troost uitspreken.  Vaak wordt via facebook een digitale manier van condoleren geboden. Voor wie die niet of anders wil bieden wij de mogelijkheid een digitale herinneringspagina aan te maken waar foto's, muziek en steunende woorden of gedichten op gedeeld kunnen worden.  

Mag je naar een rouwbezoek af afscheidsdienst komen als je in quarantaine zit of besmet bent? 
Nee, hoe pijnlijk dit ook is, maar iemand mag in dit geval niet fysiek deelnemen aan een bezoek of een uitvaartdienst.  Dit is ter bescherming van de voerige aanwezigen en het personeel van de locatie. Natuurlijk kunnen wij altijd met u bekijken of er mogelijkheden zijn de dienst op een andere manier bij te wonen, bijvoorbeeld door een live stream.  

Mag iemand die behoort tot de risicogroep (zoals een hoge leeftijd of zwakke gezondheid)  deelnemen aan een rouwbezoek of een afscheidsdienst?
Het is natuurlijk altijd iemands eigen keuze om dit wel of niet te doen maar wij roepen vooral op hierbij het gezonde verstand te gebruiken en niet vanuit emotie te beslissen. Het is natuurljk heel moeilijk om op een dergelijk moment niet fysiek aanwezig te kunnen zijn, maar bedenk u dat de gevolgen in geval van besmetting nog vele malen pijnlijker zijn, zowel voor uzelf als uw naasten. 


ALTERNATIEVEN IN EEN MOEILIJKE TIJD : 

We bevinden ons met elkaar in een hele moeilijke tijd. Afscheid nemen van iemand waar je van houdt is al helemaal niet makkelijk, maar alle beperkingen die er nu zijn maken dit nog veel moeilijker en pijnlijker. Er is begrip nodig voor elkaars sitiuatie en samen moeten we zoeken naar alternatieven om u toch in staat te stellen zo goed mogelijk afscheid te kunnen laten nemen. Als het niet nu kan, dan toch op een later moment, want al deze ellende gaat ook weer een keer voorbij.  


  

Memento Mori
Uitvaartverzorging sinds 1880

Kantooradres:

Leyweg 65
2545 CE 's-Gravenhage

Openingstijden:

Tijdens werkdagen van
08.45 uur tot 17.15 uur
Bezoeken graag op afspraak

Bij overlijden dag en nacht bereikbaar

T:  070 - 440 0333
F:  070 - 404 3717
E:  info@mementomori-uitvaartzorg.nl

 

Memento Mori verzorgt uw uitvaart in o.a:
Den Haag, Voorburg, Wassenaar,
Leiden en Pijnacker-Nootdorp.

 

Wij zijn aangesloten bij:

 

Laat ons weten wat u van ons vindt

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top