• Uitvaartverzorging en uitvaartverzekering onder dezelfde vertrouwde vleugels
 • Memento Mori, als het moment om te gedenken is gekomen
 • Als uw zon voor het laatst onder gaat wie regelt dan uw zaken?
 • Sinds 1880 een vertrouwd adres voor een waardig afscheid
 • Een onafhankelijk verzekeringsadvies verlicht uw situatie
 • Laat uw laatste wens onze zorg zijn
 • Als er geen morgen meer komt, wie kent dan uw wensen?
 • Laat geen vraagtekens na, gebruik gratis onze wilsbeschikking
 • Dekt uw verzekering al uw wensen op uitvaartgebied?
 • Sinds 1880 een vertrouwd adres voor een waardig afscheid
 • Laat uw laatste wens onze zorg zijn
 • Een goede uitvaartverzekering biedt houvast in moeilijke tijden
 • Memento Mori staat voor stijlvolle uitvaartverzorging
  met oog voor detail
 • Een onafhankelijk verzekeringsadvies verlicht uw situatie
 • Laat uw wensen niet waaien met de wind, leg ze tijdig vast!
 • Uitvaartverzorging ook zonder verzekering mogelijk
 • Aanbod uitvaartverzekeringen van alle grote labels zoals Monuta , Dela en Ardanta
 • Memento Mori verzorgt uitvaarten ongeacht uw geloofsovertuiging
 • Maak van uw naasten geen speurders, laat hen weten wat u geregeld heeft.
 • Als u uitvliegt op de vleugels der eeuwigheid, wat laat u dan achter?

Euthanasie

Wanneer iemand te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is heeft dit een enorme impact op de persoon zelf maar ook op zijn omgeving en iedereen gaat hiermee ook op zijn eigen wijze om. Waar het vroeger uitsluitend mogelijk was het hele ziekbed te doorstaan en te wachten tot een overlijden uiteindelijk plaatsvond, kent Nederland nu sinds een aantal jaren de mogelijkheid euthanasie te plegen. Euthanasie is niet 'zomaar even' een keuze en is ook niet 'zomaar even' in gang gezet. Er zijn een aantal eisen waaraan men moet voldoen en er dient een strikte procedure gevolgd te worden.

Huisarts

De hele euthanasieprocedure dient in gang gezet te worden door de zieke persoon zelf. Deze dient dus geestelijk zelfstandig te kunnen handelen. De huisarts is in dit proces de belangrijke schakel. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van scanartsen om te toetsen of daadwerkelijk aan alle eisen voldaan wordt. Echter, niet iedere huisarts zal hieraan medewerking kunnen of willen verlenen. Diens geloofsovertuiging of beroepseed kunnen hierin een barrière vormen. Het is dus zeer belangrijk na te gaan of uw huisarts u, bij een eventuele keuze tot euthanasie, wil begeleiden. Zo niet dan zult u op stel en sprong op zoek moeten naar een andere huisarts.

Levenseindekliniek

Het is in het verleden al regelmatig voorgekomen dat mensen de keuze tot euthanasie gemaakt hebben en tegen een muur van onwil tot hulp aan medische kant aan lopen. Dit maakt het doorlopen van het ziekteproces nog veel zwaarder en is emotioneel zeer belastend. Sinds 2012 is de Levenseindekliniek opgericht door een aantal artsen. Zij hebben besloten hulp te bieden aan die mensen die geen medewerking tot euthanasie krijgen van hun eigen arts. Zij verzorgen de arts voor het opstarten van de procedure en leveren de scanartsen voor de toetsing. Voor de levenseindekliniek gelden wel dezelfde regels en procedures als er voor huisartsen gelden. Verleent uw arts dus geen medewerking omdat u niet voldoet aan de wettelijke regels dan zal dit ook bij de Levenseindekliniek problemen geven.
Het gaat te ver om hier de hele wetgeving omtrent euthanasie te behandelen. Meer over de regelgeving en de procedures kunt u lezen op de site van de Stichting Levenseindekliniek welke gevestigd is in Den Haag. Raadpleeg www.levenseindekliniek.nl of bel 070 - 352 41 41.

Wensenregistratie

We maken momenteel veel mee dat mensen die zelf ziek zijn over gaan tot een wensenregistratie. Zij willen zelf graag zeggenschap hebben over de verzorging van hun uitvaart. Soms omdat ze speciale wensen op dit gebied hebben, soms ook om hun nabestaanden grotendeels of zelfs geheel te ontlasten omdat zij dit niet willen of kunnen. Een wensenregistratie kan tot in de puntjes worden doorgevoerd of slechts de grote lijnen uitzetten waarbij de nabestaanden zelf tot invulling van de details moeten overgaan als het overlijden eenmaal daar is. Onze site biedt veel informatie zodat het mogelijk is zich thuis, eventueel in besloten familiekring, te oriënteren en informatie te verzamelen om een goed draaiboek te maken omtrent de uitvaart. Hierbij mag onze hulp altijd ingeroepen worden. Zijn er vragen omtrent de mogelijkheid bepaalde wensen ten uitvoer te brengen, laat het ons weten. Vindt u het vervelend om zelf al uw wensen op papier te zetten dan kunt u bij ons langskomen, of wij bij u en wij helpen u bij de wensenregistratie. Ook indien de persoon zelf liever niet betrokken wordt bij dit soort gesprekken kunnen naasten uit diens omgeving altijd contact met ons opnemen zodat zij zich voor kunnen bereiden op de te maken keuzes en de te nemen beslissingen. Voor de wensenregistratie kunt u gebruik maken van onze wilsbeschikking. Deze is in een verkorte versie en een heel uitgebreide versie te downloaden. De documenten kunnen online ingevuld worden waarna een exemplaar ook aan ons toe te zenden is ter vastlegging in ons archief. U kunt de wilsbeschikking ook printen en gebruiken om thuis alles vast te leggen waarna u het document bij uw papieren bewaart (bv. de uitvaartverzekeringen toevoegen). Het is wel belangrijk dat u in dit geval uw nabestaanden van dit document op de hoogte brengen zodat zij weten waar het draaiboek te vinden is als zij uiteindelijk het regelen van de uitvaart moeten gaan verzorgen.

Downloads

Memento Mori
Uitvaartverzorging sinds 1880

Kantooradres:

Leyweg 65
2545 CE 's-Gravenhage

Openingstijden:

Tijdens werkdagen van
08.45 uur tot 17.15 uur
Bezoeken graag op afspraak

Bij overlijden dag en nacht bereikbaar

T:  070 - 440 0333
F:  070 - 404 3717
E:  info@mementomori-uitvaartzorg.nl

 

Memento Mori verzorgt uw uitvaart in o.a:
Den Haag, Voorburg, Wassenaar,
Leiden en Pijnacker-Nootdorp.

 

Wij zijn aangesloten bij:

 

Laat ons weten wat u van ons vindt

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top